Valtionkonttori on avannut kustannustuen toisen hakukierroksen

Valtiokonttorin kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on tukikauteen kohdistuvia palkkakuluja sekä muita joustamattomia kuluja. Tukea voi hakea 26.2.2021 klo 16.15 asti.

Alle olemme listanneet tärkeimmät seikat hakukriteereihin ja hakuprosessiin liittyen.

Kenelle?

Yrityksesi on hakukelpoinen, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

Liikevaihtosi on laskenut tukijaksolla vähintään 30% vertailujaksoon nähden

 • Yrityksesi liikevaihtoa ajalta 1.6.-31.10.2019 verrataan tukijaksoon 1.6.-31.10.2020.
 • Jos yrityksesi on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020.
 • Liikevaihdon on oltava laskenut vähintään 30% vertailu- ja tukijakson välillä.
 • Vertailussa käytetään vertailujakson ja tukijakson keskimääräisiä kuukausikohtaisia liikevaihtoja.
 • Yrityksesi liikevaihtotiedot todennetaan suoraan yrityksen alv-ilmoituksista tai näiden puuttuessa liikevaihtotiedot pitää itse ilmoittaa Valtiokonttorille.

Yritykselläsi on tukikauteen kohdistuvia kustannuksia

 • Tukikelpoisia kustannuksia ovat tukikauden (1.6.-31.10.2020) palkkakulut ja sekä muut joustamattomat kulut sekä menetykset.
 • Yllä oleviin kuuluvat muun muassa vuokrat, sähkö- ja vesi, taloushallinto.

Yrityksesi toimiala kuuluu tuen piiriin, luokittelu Valtiokonttorin toimesta

 • Valtiokonttorin toimialaluokituksen voit katsoa tästä linkistä.
 • Kriteerinä luokituksessa toimialat, joiden tukikauden liikevaihto on laskenut vähintään 10% vertailukauteen nähden.
 • Tukea voit hakea, jos yrityksesi toimiala on luokiteltu ”Kyllä” tai ”Harkinnanvaraiseksi”.
 • Toimialasi ollessa ”Harkinnanvarainen” tulee yrityksesi hakemuksella erikseen osoittaa, että liikevaihdon lasku johtuu nimenomaan koronapandemiaan liittyvistä syistä.
 • Kustannustukea ei myönnetä maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille edes harkinnanvaraisesti.

Tuen suuruus?

 • Myönnettävän tuen suuruus on oltava vähintään 2000 euroa ja suurimmillaan se voi olla 500 000 euroa yritystä kohti.
 • Tuki perustuu laskeneeseen liikevaihdon määrään ja yrityksen ilmoittamiin joustamattomiin kustannuksiin. Myynnin laskun omavastuu on 30 %.
 • Jos yrityksellesi on aikaisemmin myönnetty suoria tukia koronapandemiaan liittyen:
  • Voit silti hakea kustannustukea. Myönnetyt tuet huomioidaan siten, että yhteissumma tuista ei ylitä 800 000 euroa.
 • Lisätietoa joustamattomista kustannuksista sekä tuen suuruudesta tästä.

Miten hakea?

Tukea voi hakea 26.2.2021 mennessä Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.