Arvonlisäverokannat uudistuvat - näin varaudut muutoksiin

Arvonlisäverokannat uudistuvat - näin varaudut muutoksiin

Suunniteltu arvonlisäverokantojen muutos tulee koskemaan kaikkia arvonlisäverovelvollisia toimijoita Suomessa. Tulevat muutokset tulee ottaa huomioon mahdollisesti hyvin lyhyellä aikataululla.

Huhtikuun 2024 kehysriihessään Suomen hallitus päätti nostaa Suomen yleisen arvonlisäverokannan 24 %:sta 25,5 %:iin. Verokannan korotus tullaan toteuttamaan todennäköisimmin jo 1.9.2024 alkaen.

Alennettuihin verokantoihin ei olisi tulossa muutoksia. Hallitus on kuitenkin jo aiemmin linjannut, että valtaosa 10 %:n arvonlisäverokannan alaisista hyödykkeistä siirrettäisiin 14 %:n verokannan alaisuuteen. Alennetun 10 %:n arvonlisäverokannan piirissä pysyisivät sanoma- ja aikakauslehdet. Hallitusohjelmassa aiemmin sovittujen arvonlisäverokantojen muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta. Kehysriihessä ei käsityksemme mukaan tullut muutoksia tämän aikataulun osalta. Lisäksi makeisten ja suklaan osalta arvonlisäverokanta nousisi 14 %:sta 25,5 %:iin vuoden 2025 aikana.

Ehdotettujen arvonlisäverokantojen uudistuksen vaatimiin muutoksiin arvonlisäverovelvollisten toiminnassa on syytä varautua hyvissä ajoin. Taloushallinnon ja kirjanpidon järjestelmät tulee päivittää ja muuttaa vastaamaan uusia sovellettavia arvonlisäverokantoja niin myyntien kuin ostojen näkökulmasta. Tässä suhteessa tärkeää on varmistaa, että järjestelmät tuottavat oikeaa tietoa arvonlisäveron raportointia varten. Myös muutokset toimijoiden laskupohjiin ja tuotteiden hinnoitteluun on otettava huomioon. Sopimusten osalta on tarkistettava, miten mahdolliset muutokset sovellettavissa verokannoissa on niissä otettu huomioon ja edellyttävätkö verokantamuutokset uusia neuvotteluja sopimusosapuolten kesken.

Arvonlisäveron soveltamisen näkökulmasta ajallinen kohdistaminen on verokantamuutoksen näkökulmasta merkittävässä asemassa. Mikä arvonlisäverokanta on sovellettavissa mihinkäkin myyntiin ja ostoon, miten verokantojen muutos huomioidaan ennakkomaksuissa sekä myynteihin ja ostoihin liittyvissä alennuksissa, hyvityksissä ja muissa oikaisuerissä. Haastavaa tulee monissa tapauksissa olemaan myös sen määrittäminen, mitä ovat ne suklaat ja makeiset, joihin tulee soveltumaan yleinen arvonlisäverokanta.