Uusien hyvinvointialueiden arvonlisäverotus

Historiallinen uudistus toteutuu, kun kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. Toimintaan liittyvien hankintojen arvonlisävero voidaan hyödyntää, koska hyvinvointialueilla on oikeus saada palautuksena verollisiin hankintoihin sisältyvä vero jo niiden varsinaisen toiminnan valmisteluvaiheessa 1.7.2021 alkaen.

Arvonlisäverolaissa hyvinvointiyhtymä sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta järjestämisvastuussa oleva Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä rinnastetaan hyvinvointialueeseen uusien säännösten myötä. 

Hyvinvointialueet sekä kunnat voivat vähentää arvonlisäverollisen liiketoiminnan muodossa harjoitettavaan toimintaan liittyvien hankintojensa arvonlisäveron arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan. Lisäksi hyvinvointialueilla ja kunnilla on laaja ostojen arvonlisäveron palautusoikeus siitä verosta, jota ne eivät voi vähentää. Näiden lisäksi arvonlisäverolaissa on myös erikseen säädetty kuntien ja hyvinvointialueiden oikeudesta laskennalliseen palautukseen eräistä verottomista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hankinnoista sekä kyseisen toiminnan harjoittajalle myönnetystä tuesta.

BDO:n vero- ja lakipalveluiden arvonlisäverotuksen asiantuntijat auttavat mielellään sekä teemaan liittyvissä että muissa arvonlisäverokysymyksissä. 

Pysy ajan tasalla BDO:n tapahtumista, uutisista ja julkaisuista

Please fill out the following form to access the download.