Avoimuusraportti 2022-2023

Avoimuusraportti 2022-2023

Tutustu avoimuusraporttiimme tilikaudelta 1.9.2022-31.8.2023
Avoimuusraportissa esittelemme kuluneen tilikauden toimenpiteitämme tilintarkastuksen laadun ja riskienhallinnan kehittämiseksi sekä toimenpiteitämme, joilla varmistamme riippumattomuutemme 
tilintarkastajana. 

Raportti kuvaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n tietoja, mutta soveltuvin osin tiedot on esitetty koko BDO-konsernin tasolla. 

Pääset tutustumaan avoimuusraporttiin tästä