BDO Horizons 1 | 2023

BDO Horizons on pk-sektorin globaaleihin yritysjärjestelyiden kehityssuuntiin keskittyvä julkaisu, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntijoiden havaintoja ja ennustuksia yrityskauppamarkkinoista ja sen kehityksestä. Kvartaaleittain ilmestyvä julkaisu sisältää katsauksen yritysjärjestelytilasta eri maantieteellisillä alueilla.

Vuonna 2022 yritysjärjestelyaktiivisuus mid-market-sektorissa maailmanlaajuisesti säilyi edelleen korkeana huolimatta vallitsevasta markkinaympäristöstä, joskin selvää rauhoittumista oli havaittavissa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Huomionarvoisena trendinä on nähtävissä pääomasijoittajien kasvava merkitys yritysostoissa ja vuonna 2022 pääomasijoittajat olivat mukana jo yli 30 prosentissa toteutuneita yritysjärjestelyjä.

Nordic-alueella huoli Ukrainan sodasta sekä korkojen ja inflaation nousu heijastuivat vahvoina tekijöinä vuoden 2022 markkinakehityksessä ja toteutuneiden yritysjärjestelyjen määrässä oli havaittavissa selvää laskua erityisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Keskeisistä sektoreista vain kiinteistöihin kohdentuvat järjestelyt kasvoivat H2/2022 aikana, jota osaltaan selittää ammattimaisten kiinteistösijoittajien myyntihalukkuus osana riskienhallintaa kohonneita korkoja vastaan.

Kuluvana vuonna Ukrainan sodan suorat ja välilliset vaikutukset ovat edelleen keskeinen tekijä Nordic-alueen markkinaympäristössä heijastuen mm. epävarmuutena energiahintojen kehitykseen. Laajemmassa kuvassa ennakoimme pääomasijoittajien aktiivisuuden ja merkityksen pysyvän vähintään viime vuoden jälkimmäistä vuosipuoliskoa vastaavalla tasolla ja toisaalta strategisten yritysostojen aktiivisuuden pysyvän hyvällä tasolla johtuen strategisten järjestelymahdollisuuksien lisääntymisestä, minkä valossa ennakoimme Nordic-alueella yritysjärjestelyaktiivisuuden H1 2023 kuluessa mukailevan viimeksi päättyneen vuosipuoliskon tasoa. Uskomme vastuullisuusteeman (ESG) olevan edelleen tärkeänä osatekijänä yritysjärjestelyissä.

Julkaisu on englanninkielinen.