BDO Horizons 1 | 2024

BDO Horizons 1 | 2024

BDO Horizons on pk-sektorin globaaleihin yritysjärjestelyiden kehityssuuntiin keskittyvä julkaisu, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntijoiden havaintoja ja ennustuksia yrityskauppamarkkinoista ja sen kehityksestä. Kvartaaleittain ilmestyvä julkaisu sisältää katsauksen yritysjärjestelytilasta eri maantieteellisillä alueilla.

Uusimman julkaisun teemoja

BDO:n M&A-raportti Horizons 1/2024 kokoaa yhteen vuoden 2023 markkinakehityksen. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta BDO:n rooli yritys- ja pääomajärjestelyiden neuvonantajana jatkui vahvana, ja vuonna 2023 BDO oli avustamassa kaikkiaan 1744 transaktion toteutuksessa.

Mid-market yritysjärjestelyaktiivisuus laski globaalissa tarkastelussa vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla noin 16 prosenttia. Vaihtelu globaalilla tasolla oli suurta eri toimialojen välillä, ja eniten laskua nähtiin lääketiede & biotekniikka-, TMT- sekä vapaa-ajan toimialoilla. Energia-, louhinta- sekä hyödykkeiden toimialoilla yritysjärjestelyaktiivisuus puolestaan nousi noin kolme prosenttia. 

Verrattuna edeltävään vuoteen yritysjärjestelyiden määrä ja arvo laskivat Pohjoismaissa vuoden 2023 aikana. Yritysjärjestelyt laskivat määrältään -24 % ja arvoltaan noin -29 %. Markkinoiden kanssa linjassa myös pääomasijoittajien aktiivisuus laski vuoden 2023 aikana pääomasijoittajavetoisten transaktioiden määrän laskiessa 23 prosenttia. Korkotasojen nousu, inflaatio ja taantuman uhka olivat kaikki vaikuttavia tekijöitä esimerkiksi ostajien riskinottohaluun sekä kohteiden myyntipäätöksen viivästymiseen. 

Pohjoismaissa TMT-toimialalla oli suurin aktiivisuus viime vuoden aikana, tämän osuuden ollessa noin 28 prosenttia. Kyseisellä toimialalla transaktioiden yhteenlaskettu määrä kuitenkin laski viimevuoden aikana 149 transaktiosta 112 transaktioon. Mielenkiintoisena huomiona farmasian, lääketieteen ja biotekniikan toimialalla yritysjärjestelyiden määrä vastaavasti kasvoi viime vuoden 39 transaktiosta 47 transaktioon.

Pohjoismaissa merkittäviä toteutuneita transaktioita oli SAS:n 86 % osuuden myynti 475 MUSD:lla, Kufpec Norway AS:n osto 445MUSD:lla sekä EG A/S:n osto 434MUSD:lla.

Lue lisää ja lataa uusin julkaisu!