BDO Horizons 2 | 2023

BDO Horizons on pk-sektorin globaaleihin yritysjärjestelyiden kehityssuuntiin keskittyvä julkaisu, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntijoiden havaintoja ja ennustuksia yrityskauppamarkkinoista ja sen kehityksestä. Kvartaaleittain ilmestyvä julkaisu sisältää katsauksen yritysjärjestelytilasta eri maantieteellisillä alueilla.

Globaalissa tarkastelussa yritysjärjestelyaktiivisuus säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä suhteessa vuotta aiempaan tasoon kappalemäärien laskusta huolimatta. Pääomasijoittajavetoisten transaktioiden suhteellinen osuus oli ennätyksellisen suuri ja kokonaisarvo oli historiallisiin lukuihin peilattuna korkealla tasolla. Globaalien megatrendien, kuten digitalisaation ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, nähdään säilyttävän asemansa merkittävinä yrityskauppa-ajureina.

Pohjoismaissa eniten yritysjärjestelyaktiivisuutta on nähtävissä teollisuuden ja kemikaalien, TMT sekä farmasian, lääketieteen ja biotekniikan toimialoilla. Vähiten aktiivisuutta on puolestaan kiinteistöalalla. Euroopan kiinteistömarkkinoilla on tunnistettavissa merkittäviä haasteita vuonna 2023. Esiin nousevat rahoitukselliset haasteet ovat samansuuntaisia kuin vuoden 2008 finanssikriisiin johtaneet tekijät. Toisaalta tämä saattaa tarjota merkittäviä mahdollisuuksia niille sijoittajille, joilla on nykytilanteeseen soveltuva riskinottokyky. Energia-, louhinta- ja yleishyödykkeiden toimialalla (EM&U) yritysjärjestelykohteet ovat osassa merkittävistä transaktioista toimineet uusiutuvan energian parissa. Esimerkkinä tästä ovat Odin Energy:n kauppa maa-alueista, jotka liittyivät tanskalaisiin tuulivoimaloihin sekä tietyt tuuli- ja aurinkoprojektit Skovgaard Energy:ltä sekä Aneo AS kahden ruotsalaisen tuulipuiston hankinta Marguerite Investment Management:ilta.

Julkaisu on englanninkielinen.