BDO Horizons 3 | 2023

BDO Horizons 3 | 2023

BDO Horizons on pk-sektorin globaaleihin yritysjärjestelyiden kehityssuuntiin keskittyvä julkaisu, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntijoiden havaintoja ja ennustuksia yrityskauppamarkkinoista ja sen kehityksestä. Kvartaaleittain ilmestyvä julkaisu sisältää katsauksen yritysjärjestelytilasta eri maantieteellisillä alueilla.

Mid-market yritysjärjestelyaktiivisuus laski globaalissa tarkastelussa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana suhteessa vuotta aiempaan tasoon sekä yhteenlasketussa kauppahinta- että kappalemäärissä, mutta historialliseen toteumaan suhteutettuna aktiivisuus pysyi edelleen korkeana. Merkittävä havainto on pääomasijoittajavetoisten transaktioiden suhteellisen osuuden korkea taso, eli lähes 38 % järjestelyjen kokonaismäärästä. Globaaleista megatrendeistä ennakoimme erityisesti digitalisaation ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen korostuvan yritysjärjestelyajureina.

Verrattuna edeltävään vuosipuoliskoon, Pohjoismaissa nähtiin merkittävä lasku yrityskaupoissa sekä yhteenlasketuissa kauppahinta- että kappalemäärissä, laskun ollessa noin 23 ja 17 prosenttia. Pohjoismaissa eniten yritysjärjestelyaktiivisuutta nähtiin teollisuus & kemikaalit-toimialalla, jossa toteutettiin 32 yritysjärjestelyä sekä TMT- toimialalla, jossa toteutettiin 62 yritysjärjestelyä. Kuluttajaliiketoimintojen toimialalla oli laskua aikaisemman vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna, mutta toimialan yritysjärjestelyaktiivisuus nousi edelliseen vuosipuoliskoon verrattuna 160 prosenttia. Pohjoismaissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana suurin yrityskauppa toteutettiin Business Services-toimialalla, jossa RS Group PLC osti 403 miljoonalla dollarilla Elfa Distrelec AB:n. Toinen merkittävä kauppa nähtiin Energia, Louhinta ja Hyödyke-sektorilla, jossa A.P. Moller Holding AS osti 399 miljoonalla dollarilla 58,3 % enemmistön Maersk Supply Services yrityksestä.