BDO Horizons 4 | 2023

BDO Horizons 4 | 2023

BDO Horizons on pk-sektorin globaaleihin yritysjärjestelyiden kehityssuuntiin keskittyvä julkaisu, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntijoiden havaintoja ja ennustuksia yrityskauppamarkkinoista ja sen kehityksestä. Kvartaaleittain ilmestyvä julkaisu sisältää katsauksen yritysjärjestelytilasta eri maantieteellisillä alueilla.

Mid-market yritysjärjestelyaktiivisuus laskiessa globaalissa tarkastelussa Q3 aikana. Lasku oli kuitenkin maltillisempaa, kuin mitä olisi voinut odottaa globaalin taloustilanteen huomioiden. Vaihtelu oli suurta eri toimialojen välillä ja eniten laskua nähtiin yrityspalvelut-, lääketiede & biotekniikka- sekä teknologia-, media- ja telekommunikaatioaloilla. Pääomasijoittajavetoisten transaktioiden suhteellisen osuus pysyi edelleen korkealla tasolla ja tämän ennustetaan jatkuvan lähitulevaisuudessakin.

Pohjoismaissa transaktioita odotetaan tapahtuvan etenkin teknologia-, media- ja telekommunikaatioaloilla sekä teollisuus & kemikaalit -toimialoilla. Esimerkkejä Pohjoismaissa toteutuneista yrityskaupoista toisen vuosipuoliskon aikana olivat mm. Skorstensgaard Holding A/S:n myynti NCG Retail A/S:lle sekä Klovborg Maskinfabrik A/S:n myynti Motus Nordic Holding A/S:lle, missä transaktioissa BDO Tanska toimi neuvonantajana. BDO Suomi puolestaan toimi myyjäpuolen neuvonantajana Lämpö- ja Wesijohtoliike P. Juutilainen Oy:n myynnissä Bravida Finland Oy:lle sekä Avoset Oy:n myynnissä Eficode Oy:lle.

Lue lisää ja lataa uusin julkaisu!