Global Mid-Market Corporate Fraud Landscape

Kyberturvallisuuden takaaminen nykypäivän yhä digitalisoituneemmassa toimintaympäristössä vaatii yrityksiltä määrätietoisia tekoja. Kiinnittämällä tarvittavaa huomiota väärinkäytösten torjuntaan, kouluttautumiseen, ilmoituskanaviin, resursointiin, sisäiseen valvontaan sekä asennoitumiseen ovat avainasemassa riskien ennakoimisessa ja niihin valmistautumisessa - mutta ovatko organisaatiot oikeasti valmiita?

Global Mid-Market Corporate Fraud Landscape -tutkimukseemme osallistui yli 2 000 vastaajaa 131 maasta. Vastaukset tuovat esille avainasioita tämänhetkisistä uhista, niiden aiheuttamista seurauksista organisaatioille sekä tarvittavista suojautumiseen ja varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.