Global Risk Landscape 2023

Sarjassaan kahdeksas Global Risk Landscape -raportti tarkastelee organisaatioiden tarvetta muuttaa lähestymistapaansa riskien hallintaan. Yritysjohtajat maailmanlaajuisesti pyrkivät ymmärtämään ja hallitsemaan moninkertaistuvia riskejä yksittäisten riskitekijöiden sijaan.

Riskien moninkertaistumisella tarkoitetaan sitä, että yksittäiset riskit limittyvät toisiinsa ja voimistavat toisiaan tuhoisin ja odottamattomin seurauksin. Globaalien yritysten haasteena on ymmärtää, miten mahdolliset riskien kerrannaisvaikutukset voivat vaikuttaa niiden riskiprofiiliin ja toimintaan. Yritysten on asetettava etusijalle ne yksittäiset riskit, joilla on suurin potentiaali vahvistaa muita riskejä.

Keskusteluissa ylimmän johdon kanssa on noussut esille, että globaalit riskit tarkoittavat yhä useammin moninaisten riskien syy-seuraussuhteiden analysointia. Enää ei riitä, että yksittäisiä riskejä hallitaan, vaan nyt pitää kyetä arvioimaan miten erilaiset riskit ja niiden väliset suhteet vaikuttavat toimintaan. Toimivan riskien hallinnan lisäksi tämä edellyttää, että johtoryhmässä aidosti ja säännöllisesti käydään läpi merkittäviä riskejä, niiden keskinäisiä yhteyksiä sekä kokonaisvaltaista riskienhallintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.”, kertoo BDO Suomen Internal audit and Risk management Services -tiimin johtaja Helge Vuoti.

Global Risk Landscape -raportissa tarkastellaan myös riskijohtajien suhtautumista uusiin ja kehittyviin riskeihin, kuten petoksiin, tekoälyyn ja digitaaliseen muutokseen, kyberhyökkäyksiin ja ilmastonmuutokseen. Tutkimuksessamme kysyimme 500 yritysjohtajalta kautta maailman, pitävätkö he näitä asioita merkittävänä riskinä liiketoiminnalleen ja mihin toimiin he ryhtyvät riskien lieventämiseksi.

Alueelliset Risk Landscape -raportit

Globaalin raportin lisäksi olemme laatineet neljä alueellista riskiraporttia. Julkaisuissa käsitellään erilaisia liiketoimintariskejä sekä suhtautumista riskeihin Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, Amerikassa ja APAC-alueilla.

Lataa koko raportti saadaksesi selville:

  • Kuinka hyvin globaalit yritykset tunnistavat riskien kerrannaisvaikutuksen?
  • Kuinka tärkeäksi riskijohtajien rooli on muodostumassa maailmanlaajuisesti?
  • Miksi tekoäly ja digitaalinen transformaatio ovat globaalien yritysten asialistan kärjessä?
  • Miten organisaatiot käsittelevät sellaisia haasteita kuin inhimilliseen pääomaan liittyvät riskit, petosriskit ja ilmastonmuutoksen uhka?

Raportti ja tutkimus kattavat useita aiheita ja tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa. Voit saada raportista uusia näkemyksiä tukemaan riskienhallintaprosessejanne sekä apua ymmärtämään, miksi johtavat yritykset kautta maailman ovat muuttaneet lähestymistapaansa riskien hallintaan.

Raportti on englanninkielinen.