Global Risk Landscape 2024

Antifragiliteetti: Riskit menestymisen ajureina

BDO:n yhdeksäs Global Risk Landscape -raportti käsittelee ajankohtaisten riskien ja niiden muutosten lisäksi tänä vuonna syvällisesti yritysten ja organisaatioiden antifragiliteetin kehittämistä sekä tekoälyn hyödyntämistä riskienhallinnassa. Lue raportista, kuinka lisätä organisaation kestokykyä ja kuinka muuttaa riskit mahdollisuuksiksi.

Raportti korostaa, että organisaatioiden on tärkeää nähdä riskit mahdollisuutena, erityisesti nykyisessä jatkuvien häiriöiden aikakaudessa. Yhä nopeammin muuttuva ympäristö asettaa yritykset tilanteeseen, jossa niiden on sopeuduttava nopeasti ja hyödynnettävä riskejä menestyäkseen.

Tutkimuksen keskeiset havainnot

  • Regulaatioriskit ovat nousseet merkittävimmäksi huolenaiheeksi ja 37 % (2023: 7 %) vastaajista kokee olevansa valmistautumattomia niihin. Muutos johtuu teknologian kehityksestä ja useista vuonna 2024 käytävistä suurista vaaleista.
  • Toimitusketjuriskit ovat toinen suuri huolenaihe. Konfliktit, kuten Jemenin kapinallisten hyökkäykset Adeninlahdella, lisäävät riskejä toimitusketjuissa. Tämä korostaa toimitusketjujen haavoittuvuutta ja tarvetta parempaan ennakoitavuuteen ja joustavuuteen.
  • Esimerkiksi Venäjän sota Ukrainassa ja konfliktit Lähi-idässä, ovat nostaneet geopoliittiset jännitteet kolmanneksi suurimmaksi huolenaiheeksi. Jännitteet lisäävät epävarmuutta ja vaativat organisaatioilta nopeaa sopeutumiskykyä.
  • Kyberriskit koetaan yhä merkittävinä, mutta viime vuosiin verrattuna niiden merkitys on organisaatioiden keskuudessa hieman laskenut. Kyberriskien torjuntaa kohtaan on havaittavissa uupumusta, sillä uhat kehittyvät nopeammin kuin puolustusjärjestelmät.
  • Antifragiliteetti tarkoittaa, että organisaatiot eivät pelkästään selviydy riskeistä, vaan parantavat toimintaansa kriisien aikana. Tämä ajattelumalli edellyttää ennakoivaa lähestymistapaa sekä riskien käsittämistä mahdollisuuksina. Esimerkiksi Nvidia on onnistunut hyödyntämään kriisejä ja kasvattamaan markkina-arvoaan merkittävästi.
  • AI:n ja teknologian kehitys nähdään edelleen mahdollisuutena, mutta optimismi on laskenut edellisvuodesta. Vain 59 % liiketoimintajohtajista näkee AI:n mahdollisuutena, kun luku oli 83 % viime vuonna. Tämä johtuu osittain AI:n käyttöönoton haasteista ja sen edellyttämistä taidoista.

Alueelliset Risk Landscape -raportit

Globaalin raportin lisäksi olemme laatineet neljä alueellista riskiraporttia. Julkaisuissa käsitellään erilaisia liiketoimintariskejä sekä suhtautumista riskeihin Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, Amerikassa ja APAC-alueilla.

Uusia näkemyksiä omaan liiketoimintaan

Raportit ja tutkimus kattavat useita aiheita ja tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa. Voit saada raportista uusia näkemyksiä tukemaan riskienhallintaprosessejanne sekä apua ymmärtämään, miksi johtavat yritykset kautta maailman ovat muuttaneet lähestymistapaansa riskien hallintaan.

Raportit ovat englanninkielisiä.

Lataa raportti