Global Tax Outlook 2023

Global Tax Outlook 2023

Ajankohtainen katsaus verotuksen näkymistä

 

Maailmantalous toipuu koronapandemian vaikutuksista, mutta samalla sitä koettelee Ukrainan sota, energiakustannusten nousu, inflaatio ja jatkuvat toimitusketjujen turvallisuuteen liittyvät haasteet. Lisäksi maailma kohtaa uusia haasteita ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen, kasvavan muuttoliikkeen ja digitalisaation saralla.

Verotuksella on yhä tärkeämpi rooli siinä, miten maapallo, alue tai yksittäinen maa tulee selviytymään maailmantalouden turbulenssista tulevina vuosina. Global Tax Outlook 2023 -tutkimus on toteutettu loppukevään ja alkukesän 2023 aikana yhdessä tutkimusorganisaatio Meridian Westin kanssa, ja se perustuu BDO:n asiantuntijoiden näkemyksiin eri puolilla maailmaa. Global Tax Outlook 2023 kertoo verotuksen esiin nousevista suuntauksista, uhista ja mahdollisuuksista. Tämän raportin tarkoituksena on tuoda esiin keskeisiä havaintojamme ja johtopäätöksiä verotusalan näkymistä.

Verotus on yhä enenevässä määrin yritystoiminnan harjoittamisen strateginen osatekijä, jonka täytyy olla sopusoinnussa organisaation kokonaisstrategian sekä harjoitetun liiketoiminnan kanssa, kertoo BDO:n veropalveluiden johtaja Risto Kiviranta. BDO:n Global Tax Outlook nostaa esiin viisi keskeistä haastetta, joita yritysten verotoiminnot kohtaavat toiminnassaan. Nämä haasteet uhkaavat perustavanlaatuisesti muuttaa yritysten veroraportointia, ja sitä miten yritykset toimintonsa rakentavat vastatakseen näihin haasteisiin. Näiden viiden haasteen kohtaaminen tarkoittaa sitä, että yritysten verotoiminnoissa joudutaan työskentelemään kasvavan paineen alla toimia tuottavammin ja tehokkaammin.

Global Tax Outlook nostaa esiin kolme ratkaisua, joilla näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Näitä ratkaisuja yhdistelemällä verotoiminnot voivat parantaa tehokkuutta, hallita riskejä, vähentää kustannuksia ja keskittyä tuomaan täyden panoksensa yrityksen strategian toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Lataa raportti