UN Global Compact – yritysvastuualoitteen raporttimme julkaistu

UN Global Compact – yritysvastuualoitteen raporttimme julkaistu

Osana vastuullisen toiminnan kehittämistämme olemme olleet mukana UN Global Compact yritysvastuualoitteessa vuodesta 2021 alkaen. Haluamme jatkuvasti kehittää liiketoimintaamme entistä vastuullisemmaksi yritysten ja organisaatioiden kantaessa yhä merkityksellisempää roolia kestävästä kehityksestä ja tulevaisuudesta. 

Aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja organisaatiot noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, joissa ne toimivat. 

Sitoudumme sekä UNGC:n kymmenen periaatteen mukaiseen vastuulliseen liiketoimintaan että YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Omat neljä fokusaluettamme ovat terveys ja hyvinvointi, ilmastoteot, eriarvoisuuden vähentäminen sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.  

Raportoimme työstämme sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuullisuuden eteen vuosittain UN Global Compact Communication on Progress -työkalun avulla. Uusimpaan raporttiimme voit tutustua täältä