Privacy Insights 2023

Tietosuojalainsäädäntö kehittyy jatkuvasti ympäri maailmaa. Viimeaikaisen kehityksen johdosta, kuten EU-USA Tietosuojakehys, Kiinan tietosuojalaki ja Yhdysvaltojen tietosuojalakien muuttuva säädäntö, joutuvat kaiken kokoiset organisaatiot rehkimään henkilöstön, prosessien ja teknologian kanssa hallitakseen maailmanlaajuiset tietosuojaohjelmansa.

BDO julkaisee vuosittain Tietosuojakatsausmuistion, Globaalin tietosuojaoppaan ja tietosuojakatsauksia toisiaan täydentävinä julkaisuina, joiden avulla organisaatiot pysyvät ajan tasalla muuttuvista säännöksistä ja laeista.

”Suomessa Tietosuojavaltuutetun toiminnan painopisteinä vuonna 2023 ovat mm. rekisteröidyn oikeudet ja lasten erityisasema, informoinnin läpinäkyvyys ja oikea-aikaisuus sekä tekoälyn hyödyntäminen automaattisessa päätöksenteossa ja profiloinnissa. Organisaatioiden tulee myös kiinnittää huomiota työntekijöiden sijaintitietojen käyttöön, jotta ne vastaavat Tietosuojavaltuutetun toimiston vuonna 2022 tekemää päätöstä. BDO pystyy auttamaan organisaatioita kehittämään omia toimintojaan ja prosessejaan, jotta myös nämä Tietosuojavaltuutetun painopisteenä olevat asiat ovat kunnossa”, kertoo Suomen BDO:n teknologiapalveluiden johtaja Ossi Määttä.

Tämä englanninkielinen raportti keskittyy tietoturvan kiteytykseen maailmanlaajuisesti ja siihen, kuinka BDO auttaa asiakkaitamme käsittelemään monimutkaista ja dynaamista tietosuojaa.

Subscribe to receive the latest BDO News and Insights

Please fill out the following form to access the download.