Teknologiasektorin yrityskauppakatsaus Q1 | 2024

Teknologiayhtiöiden yrityskauppa-aktiviteetti jatkoi heikossa suhdanteessa sekä globaalisti että Pohjoismaissa odottaen käännettä parempaan alkaneelta vuodelta. Sektorin arvostuskertoimet pysyivät vuoden ensimmäisellä kvartaalilla lähellä viime vuoden tasoja, vaikka transaktiomäärä jatkoi trendinomaisessa laskussa. Yhdysvalloissa ohjelmistosektori on kirinyt osakekurssikehityksellä viimeisen vuoden aikana samalla kun it-palveluiden indeksoitu kehitys on jatkunut vaatimattomana.

BDO Suomen teknologia-alaan keskittyvä yritysjärjestelytiimi on laatinut katsauksen, joka antaa teknologiayhtiön johdolle arvokasta tietoa toimialan sunnasta ja viimeisimmistä trendeistä tiiviissä kokonaisuudessa. Teknologiasektorin yrityskauppakatsauksessa käsitellään sekä kansainvälistä että Pohjoismaista teknologiasektorin yrityskauppasentimenttiä, viimeisimpiä kauppoja, toimialan osakekurssien kehitystä ja sektorin yhtiöiden kaupankäyntikertoimia mahdollistaakseen lukijalle riittävän informaation tehdessään omistaja-arvoa lisääviä päätöksiä.