Teknologiasektorin yrityskauppakatsaus Q3 / 2023

Teknologiayhtiöiden yrityskauppa-aktiviteetti on laskenut takaisin koronapandemiaa edeltävälle tasolle kuluneen vuoden aikana. Pohjoismaisiin ja globaaleihin teknologiasektorin yritysjärjestelyihin keskittyvän kvartaalijulkaisumme mukaan toimialan arvostuskertoimet eivät ole kuitenkaan laskeneet merkittävästi, joskin vuosi 2021 jää kaupankäyntikertoimilla mitattuna viime vuosien huipuksi.

Maailmanlaajuisesti teknologiayhtiöiden arvostustasot ovat Pohjoismaisia verrokkejaan korkeammalla. Ero näkyy erityisesti ohjelmistosektorilla, jossa kasvun ja kannattavuuden implisiittiset mittarit osoittavat rivakampaa kasvua, mutta ev-pohjaiset kaupankäyntikertoimet laahaavat kansainvälisiin verrokeihin peilatessa.

BDO Suomen teknologia-alaan keskittyvä yritysjärjestelytiimi on laatinut katsauksen, joka antaa teknologiayhtiön johdolle arvokasta tietoa toimialan suunnasta ja viimeisimmistä trendeistä tiiviissä kokonaisuudessa. Teknologiasektorin yrityskauppakatsauksessa käsitellään sekä kansainvälistä että Pohjoismaista teknologiasektorin yrityskauppasentimenttiä, viimeisimpiä kauppoja, toimialan osakekurssien kehitystä sekä sektorin yhtiöiden kaupankäyntikertoimia mahdollistaakseen lukijalle riittävän informaation tehdessään omistaja-arvoa lisääviä päätöksiä.