Teknologiasektorin yrityskauppakatsaus Q4 | 2023

Teknologiasektorin yrityskauppakatsaus Q4 | 2023

Teknologiayhtiöiden yrityskauppa-aktiviteetti jatkoi laskusuunnassa sekä globaalisti että Pohjoismaissa vuoden viimeisellä kvartaalilla. Ohjelmisto-, it-palvelu- ja teknologialaiteyhtiöiden yritysjärjestelyihin keskittyvän kvartaalijulkaisumme mukaan toimialan arvostuskertoimet ovat pitäneet pintansa erityisesti Pohjoismaissa. Globaalisti teknologiayhtiöiden arvostustasot ovat laskeneet vuoden 2021 ja 2022 lukemista.

Alasektoreista teknologialaiteyhtiöiden kasvuodotukset ovat maltillisimmat seuraavalle kahdelle vuodelle. Vastaavasti ohjelmistoyhtiöiltä odotetaan rivakampaa kasvua tuleville vuosille, mikä näkyy myös korkeampina ev-pohjaisina kaupankäyntikertoimina.

BDO Suomen teknologia-alaan keskittyvä yritysjärjestelytiimi on laatinut katsauksen, joka antaa teknologiayhtiön johdolle arvokasta tietoa toimialan suunnasta ja viimeisimmistä trendeistä tiiviissä kokonaisuudessa. Teknologiasektorin yrityskauppakatsauksessa käsitellään sekä kansainvälistä että Pohjoismaista teknologiasektorin yrityskauppasentimenttiä, viimeisimpiä kauppoja, toimialan osakekurssien kehitystä ja sektorin yhtiöiden kaupankäyntikertoimia mahdollistaakseen lukijalle riittävän informaation tehdessään omistaja-arvoa lisääviä päätöksiä.

Lataa julkaisu