BDO tilldelas certifikatet Finlands starkaste platina

BDO tilldelas certifikatet Finlands starkaste platina

BDO Ab hör till företagen som tilldelats Finlands Starkaste Platina

Ett företag som har förtjänat certifikatet Finlands Starkaste skapar styrka i det finländska näringslivet nu och i framtiden. Klassificeringen är ett tecken på att företaget har utmärkta ekonomiska indikatorer, positiva bakgrundsuppgifter och en bra betalningsdisciplin. Certifikatet Finlands starkaste informerar kunder, samarbetspartner, kreditgivare och övriga intressentgrupper om att samarbetet med företaget står på en säker grund. Det är få som beviljas certifikatet – endast 12 % av de finländska företagen uppfyller de krävande kriterierna.

Omnämnandet Platina fås endast av ett företag som under minst tre år i rad hört till de två högsta klasserna i kreditklassificeringen (AAA, AA+). Det är nu redan fjärde året i rad som BDO Ab har klassificerats som Finlands Starkaste företag. Klassificeringen beviljas av Suomen Asiakastieto Oy.