Tillsammans kan vi mer

Kom med i den växande BDO-skaran! Vi erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter till både erfarna experter och personer som håller på att starta sin karriär.  

BDO erbjuder möjligheter att utveckla ditt kunnande, öka din yrkeskunskap och arbeta med intressanta uppgifter. Som en del av vårt team har du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter hos våra kunder som är verksamma inom många branscher. 

Arbetsuppgifterna kan variera från revision till företagsarrangemang, eller så kan du även arbeta med konsult- och utbildningsuppgifter i enlighet med intresse och expertis. Vi erbjuder dig utmaningar, stöd och en möjlighet att utveckla din karriär utifrån dina egna styrkor, färdigheter och personliga egenskaper. Hos oss får du visa vad du kan och vi belönar utmärkta prestationer.

På BDO i Finland arbetar 300 revisioner och andra experter som är insatta i ekonomi och förvaltning. Exceptionellt bra kundservice utgör kärnan i all vår verksamhet. Det är dock inte möjligt att producera det utan en kunnig personal som mår bra. Våra experters ingående sakkunskap ger mervärde åt våra kunder och hjälper till att bygga upp förtroendefulla och långvariga kundrelationer.

Vi vill att vår arbetsgemenskap ska vara okonstlad och att vår organisation ska vara låg. Hos oss jobbar praktikanter och chefer tillsammans. Vi erbjuder alla experter möjlighet att delta i kundarbete. Vi uppskattar varandra och vårt gemensamma kunnande – tillsammans kan vi erbjuda kunden mer och bättre kompetens.