This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Ansvar

Ansvar

Ansvar utgör grunden för all vår verksamhet. Som en del av vår affärsverksamhet övervakar vi verksamheten hos företag verksamma i samhället, vilket även ökar kraven på vår egen verksamhet.  

Vår ansvarsstrategi fokuserar på fem delområden: kvalitetskontroll, oavhängighet, branschutveckling, personalens välmående och vårt ansvar för samhället och miljön.

 

Vi övervakar kvaliteten  

Arbetets kvalitet grundar sig på våra experters gedigna kunskaper och erfarenhet. Den ansvariga revisorn för varje kundobjekt deltar själv i den praktiska revisionen samt övervakar den övriga revisionsgruppens arbete.

Med hjälp av vårt system för kvalitetssäkring säkerställer vi god revisionspraxis och tillämpandet av överenskomna förfaringssätt i revisorernas arbete. Revisorerna använder interna revisionsanvisningar och -system som stöd för sitt arbete. På BDO utvecklar vi kontinuerligt nya rutiner och anvisningar som verktyg för revisionsarbetet. God revisionspraxis främjas med hjälp av interna kvalitetskontrollbesök inom bolaget.

Vid sidan av kvalitetssäkring deltar revisorerna regelbundet i CGR-, OFR/OFGR- och GR-revisorernas externa kvalitetssäkring. Läs mer om vår kvalitetskontroll här.

 

Vi säkerställer oavhängighet

Vi säkerställer revisionsteamets oavhängighet vid varje enskilt uppdrag.  Oavhängigheten övervakas även av BDO:s kvalitetsgrupp.

 

Vi deltar i utvecklingen av vår bransch

Representanter för vår personal deltar i utvecklingen av vår bransch via branschorganisationer som Finlands Revisorer rf och Kommunala revisorer rf. Vi deltar även aktivt i förnyandet av revisionssystemet, säkerställandet av oavhängighet och utvecklandet av examenskraven.

 

Vi satsar på de anställdas välbefinnande

De tjänster vi erbjuder är krävande experttjänster. De anställdas kompetens och en kontinuerlig utveckling av den är en nödvändighet. Vi erbjuder våra anställda en öppen och uppskattande arbetsgemenskap, där man tar hänsyn till välbefinnande och arbetets smidighet. 

Resultaten av våra personalenkäter visar att det känns bra att arbeta hos oss.

 

Vi tar ansvar för miljön och samhället

Vi tar ansvar för miljön och eftersträvar att aktivt minimera de miljökonsekvenser som vår verksamhet medför. Vi har under flera års tid arbetat för att sänka energiförbrukningen, minska avfallsmängden, utsläppen orsakade av arbetsresor samt pappersmängden genom att bland annat ta i bruk ett elektroniskt faktureringssystem samt elektroniska rapporter och anvisningar. 

 

Transparens

Vi publicerar varje år en Transparensrapport som beskriver hur vi säkerställer både tjänsternas och personalens oavhängighet, en hög kvalitet på expertarbetet och hur exceptionellt bra kundservice genomförs. 

Transparensrapporten beskriver vår verksamhet i enlighet med 3 kap. 9 § i revisionsförordningen.