This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kaiken toimintamme perusta. Osana liiketoimintaamme valvomme yhteiskunnassa toimivien organisaatioiden toimintaa, mikä lisää vaatimuksia myös omalle toiminnallemme.  

Vastuullisuusstrategiamme keskittyy viiteen osa-alueeseen: laadunvalvontaan, riippumattomuuteen, toimialan kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä vastuuseen yhteiskunnasta ja ympäristöstä.  

 

Valvomme laatua  

Työn laatu pohjautuu asiantuntijoidemme vankkaan osaamiseen ja kokemukseen. Kunkin asiakaskohteen vastuullinen tilintarkastaja sekä osallistuu itse käytännön tarkastustyöhön että valvoo muun tarkastusryhmän työtä.

Laadunvarmistusjärjestelmän avulla varmistamme hyvän tilintarkastustavan ja sovittujen menettelytapojen noudattamisen tilintarkastajien työssä. Tilintarkastajat käyttävät työnsä tukena sisäisiä tarkastusohjeita ja -järjestelmiä. Kehitämme BDO:ssa jatkuvasti uusia toimintatapoja ja ohjeita tarkastustyön työkaluiksi. Tilintarkastuksen hyviä menettelytapoja edistetään yhtiön sisäisten laadunvarmistuskäyntien avulla.

Sisäisen laadunvarmistuksen lisäksi tilintarkastajat osallistuvat säännöllisesti KHT-, JHTT/JHT- ja HT-tilintarkastajien ulkoiseen laadunvarmistukseen. Lue lisää laadunvarmennuksestamme täältä.

 

Varmistamme riippumattomuuden

Varmistamme tilintarkastustiimin riippumattomuuden jokaisen toimeksiannon yhteydessä. Riippumattomuutta valvoo myös BDO:n laaturyhmä.

 

Osallistumme toimialamme kehittämiseen

Henkilöstömme edustajia on mukana toimialamme kehittämistyössä alan järjestöjen kuten Suomen Tilintarkastajat ry:n ja Julkishallinnon tarkastajat ry:n kautta. Olemme aktiivisesti mukana myös tilintarkastusjärjestelmän uudistamisessa, riippumattomuuden takaamisessa sekä tutkintovaatimusten kehittämistyössä.

 

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin

Tarjoamamme palvelut ovat vaativaa asiantuntijatyötä. Henkilöstön osaaminen sekä sen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä. Tarjoamme henkilöstöllemme avoimen ja arvostavan työyhteisön, jossa hyvinvoinnista sekä työn sujuvuudesta huolehditaan. Henkilöstökyselyiden tulokset osoittavat, että meillä on hyvä tehdä työtä.

 

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Kannamme vastuuta ympäristön tilasta ja pyrimme aktiivisesti minimoimaan toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset. Energiankulutusta, jätteiden määrää, työmatkaliikenteen aiheuttamia päästöjä ja paperin käyttöä on vähennetty jo usean vuoden ajan muun muassa sähköisen laskutusjärjestelmän sekä sähköisten raporttien ja manuaalien myötä. 

 

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Julkaisemme vuosittain avoimuusraportin, jossa kuvataan miten varmistamme sekä palveluidemme että henkilökuntamme riippumattomuuden, asiantuntijatyön korkean laadun ja poikkeuksellisen hyvän asiakaspalvelun toteutumisen. 
Avoimuusraportti kuvaa toimintaamme tilintarkastusasetuksen 3. luvun § 9 mukaisesti.