Vastuullisuus

People helping people

Vastuullisuus BDO:lla

Meille vastuullisuus tarkoittaa toimimista oikein. Se on laadukkaan asiantuntijapalvelun tarjoamista asiakkaillemme, merkityksellisen ja palkitsevan työn tarjoamista työntekijöillemme, kestävän, eettisen ja kasvavan liiketoiminnan harjoittamista sekä myönteisen vaikutuksen aikaansaamista toimialaamme, yhteiskuntaamme ja ympäristöömme.

Olemme vastuullinen suomalainen työnantaja

Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tällä hetkellä kasvatamme koko henkilöstömme osaamista ja ymmärrystä vastuullisuuskysymyksiin keskittyvän koulutuksen avulla. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme vastaamaan toimintaympäristömme muuttuvia vaatimuksia. 

Autamme asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti ja raportoimaan laadukkaasti

Panostamme erinomaiseen asiakaspalveluun ja työmme korkeaan laatuun. Autamme asiakkaitamme kehittämään heidän liiketoimintojaan vastuullisemmaksi sekä varmistamaan laadukkaan, luotettavan ja läpinäkyvän raportoinnin. Toimimme asiakkaidemme vastuullisena kumppanina niin neuvonantajana kuin kestävyysraportoinnin varmentajanakin. 

Rakennamme läpinäkyvää ja luotettavaa yhteiskuntaa

Tilintarkastusyhteisönä toimimme yhteiskunnan kannalta tärkeässä roolissa – esimerkiksi oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoitusmarkkinoiden toimivuus sekä verotuksen oikeellisuus nojaavat vahvasti luotettaviin ja oikeellisiin tilinpäätöstietoihin. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa kaikkialla maailmassa.

Sitoudumme kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin 

Koko BDO jäsenyritysten verkostomme haluaa johtaa vastuullisuudessa esimerkin kautta – Net-Zero Financial Services Providers Alliancen (NZFSPA) jäsenenä olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti netto-nolla kasvihuonekaasupäästöihin viimeistään vuoteen 2050 mennessä, puolittaen ne ensin seuraavan 5-10 vuoden aikana. Myös BDO Suomessa on sitoutunut näihin tavoitteisiin ja tulemme asettamaan lyhyen aikavälin tavoitteemme vuoden 2024 aikana.

People helping people

People helping people achieve their dreams -arvomme ohjaa toimintaamme myös suhteessa meitä ympäröivään yhteiskuntaamme. Teemme jatkuvaa yhteistyötä mm. Ronald McDonald Lastentalosäätiön sekä Naisten Pankin kanssa. Tuemme edellä mainittuja kohteita lahjoitusten sekä yhteiskunnallisen osallistumisen myötä. Lisäksi tuemme myös paikallisten urheiluseurojen toimintaa.


Vastuullinen liiketoiminta

Tilintarkastusyhteisönä työmme perustuu vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen, toimialan standardien mukaiseen korkeaan laatuun ja riippumattomuuteen sekä kansainvälisen verkostomme jaettuihin käytäntöihin ja toimintatapoihin. 

Työmme korkea laatu niin tilintarkastuksessa kuin neuvonantopalveluissa nojaa asiantuntijoidemme vankkaan osaamiseen ja kokemukseen. Asiakasvastuullinen asiantuntija osallistuu aktiivisesti toimeksiantotyöhön ja valvoo tiiminsä työskentelyä.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Julkaisemme vuosittain avoimuusraportin, jossa kuvataan, kuinka varmistamme sekä palveluidemme että henkilökuntamme riippumattomuuden, asiantuntijatyön korkean laadun ja erinomaisen asiakaspalvelun toteutumisen.

Avoimuusraportti kuvaa toimintaamme EU:n tilintarkastusasetuksen No. 537/2014 artiklan 13 mukaisesti.

Tilintarkastuksen korkea laatu ja erinomainen asiakaspalvelu ovat meille kunnia-asia. Tilintarkastus suoritetaan tilintarkastuksen ammatillisten standardien mukaisesti ja asiakaspalvelumme lähtökohtiin kuuluvat moitteeton tavoitettavuus ja joustavuus. 

Työmme laadun perusta on kokenut ja ammattitaitoinen henkilökuntamme: asiakasvastuullinen tilintarkastaja osallistuu itse tarkastustyöhön ja valvoo koko tarkastusryhmän työtä varmistaen siten tarkastussuunnitelman toteutumisen. Periaatteenamme on, että pitkien asiakassuhteiden aikana toimeksiantojen toteutusta rasittavat henkilövaihdokset minimoidaan.

Tilintarkastusyhteisöjen hallintoa, toimintaperiaatteita ja omistusta säännellään kattavasti sekä lainsäädännössä että määräyksien ja alan standardien kautta. Olemme kehittäneet tilintarkastuksen laadunvalvontaohjelman tilintarkastuksen kansainvälisten standardien mukaisesti. Laadunvalvontaohjelmamme avulla varmistamme hyvän tilintarkastustavan ja sovittujen menettelytapojen noudattamisen tilintarkastajien työssä.

Kehitämme jatkuvasti uusia toimintatapoja ja ohjeita tarkastustyön työkaluiksi. Tilintarkastuksen hyviä menettelytapoja edistetään yhtiön sisäisten laadunvarmistuskäyntien avulla.

Tilintarkastajamme osallistuvat säännöllisesti KHT-, JHTT/JHT- ja HT-tilintarkastajien ulkoiseen laadunvarmistukseen. Myös kansainvälinen BDO valvoo työmme laatua sisäisin raportointivelvoittein ja tarkastuskäynnein. 

Otamme tarkasti huomioon toimintamme vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtenä askeleena osana tätä työtä olemme mukana Yhdistyneiden kansakuntien UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa.

UN Global Compact on YK:n käynnistämä yritysvastuualoite, joka edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen Global Compactin kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Omat neljä fokusaluettamme ovat terveys ja hyvinvointi, ilmastoteot, eriarvoisuuden vähentäminen sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Tutustu viimeisimpään raporttiimme tästä.

Net-Zero Financial Services Providers Alliancen (NZFSPA) jäsenenä olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti netto-nolla kasvihuonekaasupäästöihin viimeistään vuoteen 2050 mennessä, puolittaen ne ensin seuraavan 5-10 vuoden aikana.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään energiankulutusta, jätteiden määrää sekä työmatkaliikenteen aiheuttamia päästöjä ja paperin käyttöä toimistoillamme:  

  • panostamme toimistoillamme jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen
  • tarjoamme henkilöstöllemme työsuhde-etuna polkupyöräedun,   
  • olemme ottaneet käyttöön sähköisen laskutusjärjestelmän
  • suosimme sähköisiä raportteja sekä manuaaleja.