• Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kaiken toimintamme perusta. Osana liiketoimintaamme valvomme yhteiskunnassa toimivien organisaatioiden toimintaa, mikä lisää vaatimuksia myös omalle toiminnallemme.  

Vastuullisuusstrategiamme keskittyy viiteen osa-alueeseen: laadunvalvontaan, riippumattomuuteen, toimialan kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä vastuuseen yhteiskunnasta ja ympäristöstä.  

 

Valvomme laatua  

Työn laatu pohjautuu asiantuntijoidemme vankkaan osaamiseen ja kokemukseen. Kunkin asiakaskohteen vastuullinen tilintarkastaja sekä osallistuu itse käytännön tarkastustyöhön että valvoo muun tarkastusryhmän työtä.

Laadunvarmistusjärjestelmän avulla varmistamme hyvän tilintarkastustavan ja sovittujen menettelytapojen noudattamisen tilintarkastajien työssä. Tilintarkastajat käyttävät työnsä tukena sisäisiä tarkastusohjeita ja -järjestelmiä. Kehitämme BDO:ssa jatkuvasti uusia toimintatapoja ja ohjeita tarkastustyön työkaluiksi. Tilintarkastuksen hyviä menettelytapoja edistetään yhtiön sisäisten laadunvarmistuskäyntien avulla.

Sisäisen laadunvarmistuksen lisäksi tilintarkastajat osallistuvat säännöllisesti KHT-, JHTT/JHT- ja HT-tilintarkastajien ulkoiseen laadunvarmistukseen. Lue lisää laadunvarmennuksestamme täältä.

 

Varmistamme riippumattomuuden

Varmistamme tilintarkastustiimin riippumattomuuden jokaisen toimeksiannon yhteydessä. Riippumattomuutta valvoo myös BDO:n laaturyhmä.

 

Osallistumme toimialamme kehittämiseen

Henkilöstömme edustajia on mukana toimialamme kehittämistyössä alan järjestöjen kuten Suomen Tilintarkastajat ry:n ja Julkishallinnon tarkastajat ry:n kautta. Olemme aktiivisesti mukana myös tilintarkastusjärjestelmän uudistamisessa, riippumattomuuden takaamisessa sekä tutkintovaatimusten kehittämistyössä.

 

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin

Tarjoamamme palvelut ovat vaativaa asiantuntijatyötä. Henkilöstön osaaminen sekä sen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä. Tarjoamme henkilöstöllemme avoimen ja arvostavan työyhteisön, jossa hyvinvoinnista sekä työn sujuvuudesta huolehditaan. Henkilöstökyselyiden tulokset osoittavat, että meillä on hyvä tehdä työtä.

 

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Kiinnitämme huomiota toimintamme vaikutukseen ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtenä askeleena osana tätä työtä meidät hyväksyttiin kesäkuussa 2021 mukaan Yhdistyneiden kansakuntien UN Global Compact - yritysvastuualoitteeseen. UN Global Compact on YK:n käynnistämä yritysvastuualoite, joka edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Omat neljä fokusaluettamme ovat terveys ja hyvinvointi, ilmastoteot, eriarvoisuuden vähentäminen sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. 

Olemme jo pitkään toimineet energiankulutuksen, jätteiden määrän, työmatkaliikenteen aiheuttamien päästöjen ja paperin käytön vähentämisen eteen muun muassa sähköisen laskutusjärjestelmän sekä sähköisten raporttien ja manuaalien myötä.

 

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Julkaisemme vuosittain avoimuusraportin, jossa kuvataan miten varmistamme sekä palveluidemme että henkilökuntamme riippumattomuuden, asiantuntijatyön korkean laadun ja poikkeuksellisen hyvän asiakaspalvelun toteutumisen. 

Avoimuusraportti kuvaa toimintaamme EU:n tilintarkastusasetuksen No. 537/2014 artiklan 13 mukaisesti.