BDO:s finansiella information 2022

BDO:s finansiella information 2022

BDO Finlands omsättning för räkenskapsperioden som slutade i augusti 2022 steg till 35,6 miljoner euro, en ökning med 25,5 procent jämfört med året innan. Omsättningen ökade både inom revision, skatte- och juridiska tjänster samt inom rådgivning och outsourcing av ekonomiförvaltningstjänster. 
 
Under räkenskapsperioden förstärktes vår tillväxt också av ett företagsförvärv, då vi gick samman med RSM Finland Oy. Sammanslagningen var synlig för kunderna i bägge bolagen som synergifördelar bland annat i form av ett mer omfattande nätverk av experter, ett bredare utbud av tjänster och djupare branschkunskap. RSM:s experter förstärker vårt kunnande, speciellt när det gäller specialrevisioner, omstruktureringar av företag och skattetjänster. I samband med företagsförvärvet blev vi Finlands ledande revisionssammanslutning gällande specifika frågor inom ekonomiförvaltning som berör insolvenssituationer och saneringstjänster.
 
Antalet anställda experter ökar också kraftigt. I början av räkenskapsperioden hade vi 241 anställda. Nu är vi 314, varav 29 anslöt sig till oss i samband med företagsförvärvet. 
 

30 år av omtänksamhet, ansvar och verifiering

I augusti blev det 30 år sedan BDO inledde sin verksamhet i Finland. Under tre årtionden har vi vuxit från att ha varit en liten revisionsbyrå till en av landets största företag som erbjuder revision och rådgivningstjänster inom ekonomi och administration. Under jubileumsåret firade vi vår gemensamma resa med våra kunder och vår personal samt arbetet vi gjort för att bygga upp ett högklassigt och oberoende kundarbete och förtroende.
 

Även BDO:s globala tillväxt fortsatte starkt 

BDO Globals sammanräknade omsättning ökade till 11,8 miljarder euro (12,8 miljarder dollar) under räkenskapsperioden som slutade den 30.9.2022. Tillväxten jämfört med föregående år var 12,1 % i fasta växelkurser (+20 % i USD, +8,76 % i EUR).
 

 
Vi stödjer våra kunders framgång internationellt med över 111 000 experter i 164 länder. Förutom revision, skattetjänster och rådgivning kommer vi också att fokusera starkt på riskhantering, teknologitjänster, ansvarskontroll och kompetensutveckling. People helping People – våra värden kommer att fortsätta styra allt vi gör – hur vi stödjer våra kunder, hur vi stödjer våra kollegor och de gemenskaper där vi verkar. 
 
Läs mer om BDO Globals resultat här.