BDO:s uttalande om Ukraina

BDO:s uttalande om Ukraina

BDO beklagar djupt brott mot internationell rätt och militär aggression i alla dess former. Vi står bakom det ukrainska folket och önskar att freden ska återupprättas.

Sedan konflikten bröt ut har vår absoluta prioritet varit – och förblir – säkerheten och hälsan för våra BDO-kolleger och deras familjer på plats. 

BDO:s ledningsgrupper på koncern- och bolagsnivå har arbetat dygnet runt för att stötta våra BDO-medarbetare och till hjälpinsatsen överlag. Här ingår att hjälpa till med evakueringsprocessen och hantera löpande praktiska behov kring till exempel transporter, omplacering och boende, samt att ge omedelbar ekonomisk hjälp. 

Vi har otrolig respekt för den tapperhet och det motstånd som våra kollegor i regionen visar och vi är oerhört tacksamma för det sätt på vilket BDO har gått samman globalt för att ge dem stöd.