This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Tjänster

Revision

Vår kärnkompetens är revisionstjänster. Med hjälp av dessa säkerställer vi att den ekonomiska information som ledningen, ägarna och andra intressentgrupper i våra kundorganisationer får är tillförlitlig och aktuell. 

Ekonomiförvaltning

Våra experter i Finland och utomlands är insatta i bästa praxis inom ekonomiförvaltning och lösningar för sammanslutningar av olika storlek.