• Tjänster

Revision

Vår kärnkompetens är revisionstjänster. Med hjälp av dessa säkerställer vi att den ekonomiska information som ledningen, ägarna och andra intressentgrupper i våra kundorganisationer får är tillförlitlig och aktuell. 

Ekonomiförvaltning

Våra experter i Finland och utomlands är insatta i bästa praxis inom ekonomiförvaltning och lösningar för sammanslutningar av olika storlek.