.

Eeva-Maria Markula

Direktör, Finansledningens rådgivning

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary