.

Jukka Korin

Regional Direktör, Sydvästra Finland

Energi och infrastruktur | Finans- och banksektorn | Fastigheter och byggverksamhet | Föreningar, stiftelser och allmännyttiga samfund

Beskattning och skattetjänster för den offentliga sektorn

CGR

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

.