.

Nora Ritala

Senior Associate, Neuvonantopalvelut

Corporate Finance och Transaktionsrådgivning | Turnaround och rekonstruktion