.

Tiina Mikkonen-Brännkärr

Regional Direktör, Norra Finland

CGR | OFGR