.

Ulla-Maija Tuomela

Partner; Regional Direktör, Östra och Mellersta Finland

CGR | OFGR