Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä myi Kainuunmeren Työterveys Oy:n osakkeet Mehiläinen Oy:lle

$$BDO.LiveSite.Deals.DealType$$M&A
Toimiala Healthcare

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä myi Kainuunmeren Työterveys Oy:n osakkeet Mehiläinen Oy:lle joulukuussa 2022.

Kainuunmeren Työterveys Oy oli kuntayhtymän ja alueen kuntien omistama in-house työterveysyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2021 oli noin 5,8 miljoonaa euroa ja tulosta kertyi noin 293 000 euroa. Yhtiössä työskenteli 52 terveydenhuollon asiantuntijaa 7 toimipisteessä ja henkilöasiakkaiden määrä oli noin 11 000 vuonna 2021. Myynnin taustalla on vuoden 2023 alussa toteutuva hyvinvointialueuudistus. Uudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu mukaan lukien ammatinharjoittajien ja yritysten työterveyshuollon järjestämisvastuu siirtyy Kainuun hyvinvointialueelle. Tavoitteena oli toteuttaa yhtiön osakkeiden myynti tämän vuoden aikana, jolloin yhtiön yritysarvo tuloutui Kainuun Soten ja kuntien eduksi ennen hyvinvointiuudistusta.

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 113-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon vaikuttavuuteen ja laatuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Kainuun Sote käynnisti yhdessä yhtiön muiden omistajien kanssa omaisuuden siirtoja koskevan selvitystyön keväällä 2022. Selvitystyön perusteella Kainuun Sote ja valtaosa muista omistajista päättivät toteuttaa heidän oman henkilökuntansa työterveyspalvelujen tuottamisen ja yhtiön osakkeiden myynnin kilpailutuksen. Avoin tarjouskilpailu työterveyspalvelujen tuottamisesta ja yhtiön osakkeiden myynnistä toteutettiin loppuvuonna 2022. Parhaimman tarjouksen tarjouskilpailussa antoi Mehiläinen, joka tarjosi Kainuunmeren Työterveys Oy:n koko osakekannasta 8,11 miljoonan euron nettovelattoman kauppahinnan. Mehiläisen kanssa allekirjoitettiin 14.10.2022 aiesopimus, jolla Mehiläinen kiinnitettiin jatkoneuvotteluihin ja kaupankohteen tarkempaan läpikäyntiin. Tarkistusten jälkeen osakkeiden arvoksi vahvistui 9,117 miljoonaa euroa. Kauppa vahvistettiin hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta 8.12.2022.

BDO toimi myyntiprosessissa kuntayhtymän ja omistajakuntien neuvonantajana yrityskauppa- ja sekä kilpailutusprosessissa. BDO huolehti neuvonantajana koko myyntiprosessin läpiviennistä sekä kilpailutusprosessista omistajakuntien toiveet ja päätöksentekoprosessit huomioiden.