Porin Satama Oy on myynyt nosturiliiketoimintansa Olmar Management B.V.:lle ja Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fundsille

$$BDO.LiveSite.Deals.DealType$$Yritysjärjestely
Toimiala Manufacturing & Professional Services
$$BDO.LiveSite.Deals.SubIndustry$$Transport & Logistics
$$BDO.LiveSite.Deals.ClientName$$Porin Satama Oy

Porin Satama Oy on myynyt 4.7.2022 nosturiliiketoimintansa hollantilaisille Olmar Management B.V.:lle ja Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fundsille allekirjoitetulla kauppakirjalla.

Porin Satama Oy on vuonna 2015 yhtiömuotoisena toimintansa aloittanut Porin kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö, jonka tarkoitus on mahdollistaa turvallisen, tehokkaan ja luotettavan satamapalvelun tuottamisen teollisuuden, logistiikkayhtiöiden ja satamaoperaattoreiden tarpeisiin. Porin Sataman strategisena tavoitteena on olla läntisen Suomen johtava satama sekä merikuljetusten tärkein liikenteellinen keskus.

Olmar Management B.V. on hollantilainen yhtiö, jonka tarkoitus on omistaa ja operoida teollisten blue chip -toimijoiden, kauppayhtiöiden ja satamalaitosten strategisia logistisia omaisuuseriä erityisesti hyödykkeisiin keskittyvään meriteollisuuteen liittyen. PGGM on hollantilainen voittoa tavoittelematon eläkerahasto, joka hallinnoi yli 270 miljardin euron eläkesijoituksia.

Liiketoimintakaupan myötä Olmar on perustamassa Porin satamaan uuden yrityksen yhdessä pääsijoittajansa PGGM:n kanssa, ja tavoitteena on kehittää ja tukea Porin alueella tapahtuvaa liiketoimintaa pitkäjänteisesti, mikä tukee Porin sataman visiota nousta läntisen Suomen johtavaksi satamaksi.

BDO toimi Porin Satama Oy:n taloudellisena neuvonantajana huolehtien myyntiprosessin läpiviennistä auttaen sataman johtoa neuvotteluissa ja kaupan toteuttamisessa.