BDO går samman med revisionssammanslutningen RSM Finland

BDO går samman med revisionssammanslutningen RSM Finland

I och med företagsförvärvet ska RSM Finland fortsätta sin verksamhet som en del av BDO. RSM Finland, som är specialiserad på revision och ekonomiska rådgivningstjänster vid krävande situationer, har en omsättning på cirka 3,3 miljoner euro.

Sammanslagningen kommer att ge synergieffekter för kunderna i bägge bolagen. BDO:s omfattande nätverk av experter, tjänsteutbud och branschkompetens ger RSM:s kunder mer heltäckande tjänster, samtidigt som kundrelationen med deras bekanta kundchef fortsätter. RSM:s experter förstärker BDO:s kunnande, speciellt när det gäller specialrevisioner, företagsomstrukturering och skattetjänster. RSM är Finlands ledande revisionssammanslutning gällande specifika frågor inom ekonomiförvaltning som rör insolvenssituationer.

- I och med sammanslutningen blir vi en ännu mer mångsidig tjänsteleverantör i vår bransch, för kunder i alla storlekar. Vi är stolta över att kunna i fortsättningen erbjuda våra kunder specialtjänster samt ett alltmer mångsidigt stöd för riskhantering, förebyggande av missbruk, ekonomisk återhämtning samt för andra utmanande situationer. Inom dessa områden är vi en av de viktigaste aktörerna i Finland. Dessutom kommer våra M&A-tjänster att stärkas avsevärt. Tack vare vårt omfattande utbud får våra kunder i allt högre grad de tjänster som de behöver, säger Taneli Mustonen, verkställande direktör för BDO.

BDO och RSM förenas av ett engagemang i att förstå kundbehov, god kundservice, högkvalitativa tjänster och personalens välbefinnande. Det internationella BDO har två gånger tilldelats den prestigefyllda ”Audit Chain of the Year”-utmärkelsen som utdelas av International Accounting Bullets (IAB).  
 

BDO:s strategiska tillväxt fortsätter

Företagsförvärvet är en fortsättning på BDO:s strategiska tillväxt. I och med företagsförvärvet kommer RSM Finlands 29 experter att överföras till BDO, som kommer att ha cirka 300 anställda. BDO betjänar kunder i hela Finland från 17 kontor.

- Vi vill hjälpa våra kunder att uppnå sina egna mål och drömmar. Vi har utmärkta möjligheter att betjäna kunder lokalt i hela Finland och runt om i världen, där var våra kunder verkar. Vi vill skapa mervärde för våra kunder med vårt kundorienterade verksamhetssätt, som inte bara fokuserar på kvalitet utan också på exceptionellt bra kundtjänst, fortsätter Taneli Mustonen.

De grundande partners i RSM Finland, Seppo Suontausta, Urpo Pirilä, Manu Auhto samt verkställande direktör Risto Kiviranta och revisionsdirektör Kaj Riska fortsätter med sina egna kundrelationer och har inbjudits att bli partners i BDO. 

- Nyckelpersonerna inom RSM Finland och BDO har känt varandra sedan länge. Vårt mål är att tillsammans skapa en organisation som fungerar smidigt för våra kunder, där vi kombinerar våra styrkor och våra kompetenser, berättar RSM Finlands partners.

För personalen i båda företagen kommer sammanslagningen att innebära ännu större karriärmöjligheter och intressanta arbetsuppgifter. BDO förser sin personal med en arbetsgemenskap som uppskattar kompetens, där det är möjligt att utföra mångsidiga uppgifter och där man uppmuntrar till kontinuerlig utveckling av sin kompetens.

I början av året förvärvade BDO Helle Partners Ab:s affärsverksamhet och HelBal Ab:s aktiekapital, vilka tillhandahåller revisions-, skatte- och rådgivningstjänster.
 


BDO är en expertorganisation som erbjuder revision, skatte- och juridiktjänster, ekonomiförvaltningstjänster och rådgivning som är internationellt verksam i 167 länder. BDO betjänar kunder från 17 orter i Finland med cirka 300 experter och de har fler än 91 000 experter över hela världen. BDO Finland har en omsättning på 25,2 miljoner euro. BDO Ab ägs av de partners som är involverade i företagets verksamhet.

RSM Finland är en revisionssammanslutning som grundades år 2011 och som erbjuder sina kunder högkvalitativa och tillförlitliga revisions- och ekonomiska rådgivningstjänster med anknytning till deras krävande specialsituationer. RSM verkar från fem orter i Finland (Helsingfors, Åbo, Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg). Omsättning 3,3 miljoner euro.