Pressmeddelande: BDO har köpt revisionsbyråerna Helle Partners affärsverksamhet och HelBals aktiesto

Pressmeddelande: BDO har köpt revisionsbyråerna Helle Partners affärsverksamhet och HelBals aktiesto

Helle Partners och HelBal specialiserar sig på revision och konsultation för finländska dotterbolag av företag baserade i Baltikum och Ryssland. Bolagens sammanräknade omsättning är cirka 1M euro.

Företagsförvärvet som genomfördes vid årsskiftet stöder förverkligandet av BDO:s tillväxtstrategi. I och med förvärvet överflyttas Helle Partners och HelBals kunder och personal till BDO.

- Vi välkomnar Helle Partners och HelBals kunder och personal varmt till BDO. Tack vare vårt mångsidiga och starka kunnande kan vi betjäna våra nya kunder fullständigt enligt deras behov såväl i Finland som internationellt, säger BDO:s verkställande direktör Taneli Mustonen.

I och med företagsförvärvet får BDO nya lokabyråer i Borgå och Hyvinge och betjänar nu sina kunder i hela Finland via sina 17 verksamhetsställen.

Företagsförvärvet underlättades av att alla bolagen hade liknande värdegrund.

- Helle Partners och HelBal har haft liknande människonära verksamhetskoncept som utgår från kundernas behov som BDO, med viljan att hjälpa som utgångspunkt för all verksamhet, fortsätter Taneli Mustonen.

Timo Helle, som var ägare av Helle Partners och HelBal, berättar att företagsförvärvet kom lägligt. 

- Efter att vår affärsverksamhet växte märkbart blev det aktuellt för oss att bli del av en större organisation. Även våra experter är ivriga över chansen att bli en del av den växande BDO-koncernen, berättar Helle.

 

BDO är en expertorganisation som erbjuder revision, skatte- och juridiktjänster, ekonomiförvaltningstjänster och rådgivning som är internationellt verksam i 167 länder. I Finland betjänar BDO sina kunder på 17 orter med hjälp av sina 280 experter, globalt är vi över 91 000 personer.