BDO får två nya partner

BDO får två nya partner

Timo Helle övergick till bolaget i januari 2021, då han sålde Helle Partners Oy:s verksamhet och aktiekapitalet i HelBal Oy till BDO. Timo är CGR-revisor och chef för BDO:s kontor i Borgå. Han har dessutom varit involverad i ett flertal generationsskiften och andra företagsarrangemang. Timo Helles kundbas omfattar företag av alla storlekar, internationella kedjor och andra organisationer.

Marko Tiilikainen har arbetat för BDO sedan 2014. Marko arbetar som CGR-revisor och hans kundkrets består av ett brett utbud av både inhemska och utlandsägda företag. I Markos specialkompetens ingår även processinspektioner och ISAE 3402-uppdrag.

- Jag önskar de nya partnerna varmt välkomna! Timo och Marko är inte bara toppexperter inom sitt område, utan har också visat sitt engagemang för att hjälpa kunder och kollegor och erbjuda en utmärkt kundupplevelse. De nya partner är nyckelpersoner i att generera tillväxt för BDO och likaså för utvecklandet av affärsverksamheten och tjänsterna, säger verkställande direktör Taneli Mustonen.

BDO har nu totalt 30 partner, som alla är aktivt engagerade i bolagets verksamhet

- För att uppnå våra gemensamma mål och drömmar vill vi också i fortsättningen erbjuda våra meriterade anställda möjligheten att bli partner. Antalet anställda växer ständigt och vi vill att tillväxten även ska återspeglas i antalet partner, berättar Taneli Mustonen.