• Sektorer

Energi och miljö

Energi och miljö

Förändringarna inom energibranschen skapar både nya möjligheter för organisationer och betonar betydelsen av en väl fungerande riskhantering. 

Finans- och Banksektorn

Finans- och Banksektorn

Våra experter har insikter och expertis om särdragen och regleringen inom Finanssektorn. Vi säkerställer att omfattande reformer inom regleringen av branchen, som rapporterings- och soliditetskrav, observeras i din organisation.

Den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn

En erfarenhet som spänner över två årtionden och en bred kundkrets garanterar ingående sakkunskap om offentliga organisationer. Vi är Finlands ledande expertorganisation inom ekonomi- och förvaltningstjänster för den offentliga förvaltningen. 

Fastigheter och Byggverksamhet

Fastigheter och Byggverksamhet

Vi hjälper till att hantera risker relaterade till branschen och att utnyttja branschens möjligheter. Bland våra kunder finns hundratals hus- och fastighetsbolag, byggföretag, kommuner samt allmännyttiga fastighetsägare.

Teknologi och Media

Teknologi och Media

Vi hjälper aktörer inom Teknologi- och Mediasektorn att förbereda sig för framtiden: att utveckla nya slags affärsmodeller och anpassa sig till den snabba utvecklingen inom affärsmiljön.

Tillverkning och distribution

Tillverkning och distribution

Vi hjälper våra kunder att hitta rätt på dagens komplexa och konkurrensutsatta marknad. Våra experter hjälper er att hitta svar på frågor som rör ert företag, allt från de skattemässiga konsekvenserna av global expansion till att genomföra ett förvärv med tillbörlig aktsamhet. 

Konsumentverksamhet

Konsumentverksamhet

BDO:s konsumentverksamhetstjänster förstår faktorerna som omformar detaljhandeln. Med allt från revision-, skatte- och konsulttjänster hjälper vi en mängd olika företag inom konsumentprodukter, franchise samt livsmedels- och dryckesindustrin.

Föreningar, stiftelser och allmännyttiga samfund

Föreningar, stiftelser och allmännyttiga samfund

Våra experter har en lång erfarenhet av revision, projektrevision och skatterådgivning i föreningar, stiftelser och allmännyttiga sammanslutningar. Vi verkar som ett stöd för våra kunder även vid ökad transparens samt förberedelser för ekonomiska och operativa förändringar.