• Toimialat

Energia ja ympäristö

Energia ja ympäristö

Energia-alan muutokset luovat organisaatioille uusia tilaisuuksia sekä korostavat toimivan riskienhallinnan tärkeyttä. Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta alan yritysten tilintarkastuksesta, yritysjärjestelyistä ja verotuksesta.

Finanssi- ja pankkisektori

Finanssi- ja pankkisektori

Asiantuntijoillamme on alan erityispiirteisiin ja sääntelyyn liittyvää näkemystä ja asiantuntemusta. Varmistamme, että sääntelyyn liittyvät laajat uudistukset, kuten raportointi- ja vakavaraisuusvaatimukset, tulevat huomioitua.

Julkinen sektori

Julkinen sektori

Yli kahden vuosikymmenen kokemus ja laaja asiakaskunta takaavat julkisyhteisöjen syvällisen asiantuntemuksen. Olemme Suomen johtava julkishallinnon talouden ja hallinnon palveluiden asiantuntijaorganisaatio. 

Hyvinvointialueet ja sote-uudistus

Hyvinvointialueet ja sote-uudistus

BDO on tiiviisti mukana sote-uudistuksen eri vaiheissa. Tuemme asiakkaitamme lukuisissa sote-toimialan järjestelyissä. Teemme yhteistyötä sote-uudistukseen valmistautumisessa useiden kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden kanssa.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöt ja rakentaminen

Autamme hallitsemaan rakennus- ja kiinteistöalaan liittyviä riskejä ja hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Asiakkaisiimme kuuluu satoja talo- ja kiinteistöyhtiöitä, rakennusliikkeitä, kuntia sekä yleishyödyllisiä kiinteistönomistajia.

Teknologia ja media

Teknologia ja media

Autamme teknologia- ja media-alan toimijoita valmistautumaan tulevaisuuteen: kehittämään uudenlaisia liiketoimintamalleja ja mukautumaan liiketoimintaympäristönsä nopeaan kehitykseen.

Valmistava teollisuus

Valmistava teollisuus

Autamme organisaatiotasi ratkaisemaan liiketoimintaan vaikuttavia kysymyksiä, jotka voivat vaihdella esimerkiksi kansainväliseen laajentumiseen liittyvistä verotuskysymyksistä yrityskauppoja edeltävien selvitysten tekemiseen.

Vähittäis- ja kulutustavarakauppa

Vähittäis- ja kulutustavarakauppa

Asiantuntijamme tuntevat vähittäis- ja kulutustavarakaupan muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät. Tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalveluidemme avulla tuemme alan yritysten toimintaa ja menestystä.

Yhdistykset, säätiöt ja yleishyödylliset yhteisöt

Yhdistykset, säätiöt ja yleishyödylliset yhteisöt

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus yhdistysten, säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen tilintarkastuksesta, hanketarkastuksesta ja veroneuvonnasta. Olemme asiakkaidemme tukena myös toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisessä sekä taloudellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin varautumisessa.