Tillverkning och distribution

Tillverkning och distribution

Frågor rörande ökad reglering, kostnader för infrastruktur och riskhantering fortsätter att tynga många tillverkare och distributörer. 
 
BDO förstår dessa utmaningar och erbjuder integrerade tjänster som anpassas för att möta våra kunders behov. Vi hjälper er att hitta svar på frågor som rör ert företag, allt från de skattemässiga konsekvenserna av global expansion till att genomföra ett förvärv med tillbörlig aktsamhet.

Vi är insatta i de redovisningsfrågor som rör tillverknings- och distributionsbranschen, samt problemen med regler och efterlevnad varje område av er verksamhet står inför – allt från likviditet till personalkostnader. 
 
Vi erbjuder tillgång till ett nätverk av experter med bakgrund inom olika delar av industrin, som kan erbjuda insikt, erfarenhet och vägledning.