Varmennuspalvelut

Varmennuspalvelut

Kestävyysraportoinnin varmennus

ESG-raportoinnin riippumaton varmennus lisää sidosryhmien luottamusta julkaistuun ESG-tietoon ja edistää ympäristön ja yhteiskunnan kestävää kehitystä. Tarjoamme kestävyysraportoinnin ja hiilijalanjäljen varmennusta pitkällä kokemuksella. Kestävyysraportointitarkastajamme varmentavat yrityksesi kestävyysraportin kansainvälisten varmennusstandardien mukaisesti.

Kestävyysraportoinnin varmennustiimimme koostuvat sekä paikallisista että kansainvälisistä asiantuntijoista ja hyödynnämme varmennustoimeksiannoissa kokeneiden tilintarkastajien lisäksi myös ympäristöasiantuntijoita.

Pakollinen varmentaminen

EU:n kestävyysraportointia koskevan direktiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) voimaantulon myötä myös kestävyysselvityksen varmentaminen on jatkossa pakollista. Kestävyysraportointidirektiivin mukainen kestävyysraportointi edellyttää riippumattoman toimijantekemää varmennusta.

Pakollisen varmennuksen myötä yritykset sitoutuvat vahvistamaan kestävyystietonsa ulkopuolisen tahon toimesta ennen niiden julkaisemista. Tämä lisää sijoittajien, sidosryhmien ja muiden osapuolten luottamusta yrityksen kestävyysraportointiin ja auttaa edistämään vastuullisuustavoitteiden saavuttamista.

Esivarmennus

Esivarmennuspalvelumme sisältää tyypillisesti kaksoisolennaisuusanalyysin ja hiilijalanjäljen laskentamallin esivarmennuksen sekä ohjeistuksen jatkotoimenpiteisiin. Kaksoisolennaisuusanalyysin avulla tunnistetaan yrityksen toiminnan kannalta olennaiset kestävyysseikat ja raportoitavat datapisteet. Hiilijalanjäljen laskentamallin avulla arvioidaan yrityksen ympäristövaikutuksia. Näiden lisäksi tarjoamme ohjeistusta jatkotoimenpiteisiin, jotta yritys voi varmistaa kestävyysraportoinnin laadukkuuden ja täyttää säännösten vaatimukset.

Esivarmennuksen tavoitteena on CSRD:n käyttöönoton onnistumisen varmistaminen ja räätälöimme esivarmennuspalvelumme aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Näin varmistamme, että esivarmennuspalvelumme vastaa juuri sinun yrityksesi tarpeita ja auttaa sinua kehittämään kestävyysraportointia entistä laadukkaammaksi.

Jos yrityksesi tarvitsee kestävyysraportoinnin varmennuspalveluja, ota yhteyttä!