Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation muodostaman toimintakokonaisuuden osat – eri yksiköt, ihmiset, toimintaprosessit, tieto ja tietojärjestelmät liittyvät toisiinsa. Kokonaisarkkitehtuuri on strategisen johtamisen väline, jonka avulla ohjataan toiminnan ja ICT:n kehitystä kohti haluttua tavoitetta.

Julkisen hallinnon viranomaisen on suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa tietohallintolain mukaisesti.
 

Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt

Kokonaisarkkitehtuurin avulla varmistat organisaatiosi:

  • kokonaiskuvan muodostamisen koko organisaation toiminnasta ja rakenteista
  • päällekkäisten toimintojen ja ratkaisujen havaitsemisen  sekä
  • työvälineen muutosten vaikutusten analysoinnin.

Teemme organisaatiosi lähtötilanteen perusteella yksilöllisen työsuunnitelman, jolla varmistamme sekä asiakkaamme tahtotilan kokonaisarkkitehtuurityön suhteen että tehokkaat työskentelytavat. Työskentelemme yhdessä asiakkaamme omien osaajien kanssa ja haluamme taata tietotaidon siirtymisen heille työmme ohessa.

Asiantuntijoillamme on laajaa käytännön kokonaisarkkitehtuurikokemusta monenlaisista toimintaympäristöistä eri toimialoilta. Asiakkaisiimme kuuluu valtionhallintoa, kuntia ja yrityksiä.

 

Kokonaisarkkitehtuuripalveluihimme kuuluvat:

  • nykytilan kuvaukset
  • tavoitetilan määritykset
  • hallintamallin kehittäminen
  • kypsyystasoanalyysit
  • hankesuunnittelu sekä
  • koulutus.

 

Kokonaisarkkitehtuuri osana muita neuvonantopalveluitamme

Hyödynnämme kokonaisarkkitehtuuria ajatusmallina kaikissa toimeksiannoissamme, kuten strategiatyössä, riskienhallinnassa, hankinnoissa, projektihallinnassa, tietotilinpäätöksessä, sisäisessä tarkastuksessa sekä tietoturvaan liittyvissä palveluissamme. Selkeytämme yhdessä jokaisen asiakkaamme kanssa hänen organisaationsa tahtotilan ennen toimeksiannon aloittamista. Jäsennämme ja konkretisoimme – näkökulmamme on laaja ja eri toimialojen yhteistyötä huomioiva. 

 

Pyydä tarjous