Digitaalinen strategia ja suunnittelu

Digitalisaatio nivoo IT:n tiukasti kiinni kaikkeen liiketoimintaan.

Jatkuvasti etenevä digitalisaatio nivoo informaatioteknologian yhä syvemmin kiinni kaikkien organisaatioiden ydintekemiseen. Siksi IT:n tulee mahdollistaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttaminen kehittyvässä ja muuttuvassa maailmassa ja markkinatilanteessa. Tämä tarkoittaa paitsi uusien liiketoimintamallien ja -alueiden mahdollistamista, myös toiminnan tehostamista, globaaleihin riskeihin varautumista, heikkeneviin suhdanteisiin reagoimista ja vastuullisuustavoitteisiin pääsemistä.

Digitaalinen strategia tuo yhteen organisaation kohtaamat ulkopuoliset haasteet ja sisäiset tavoitteet. Lisäksi siinä otetaan huomioon kehittyvien teknologioiden ja toimintatapojen – kuten tekoälyn tai ketterien menetelmien – luomat uudet mahdollisuudet. Digitaalinen strategia kuvaa, kuinka organisaatio hyödyntää teknologiaa kaikilla tasoilla edellä mainittuihin haasteisiin, tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi.

Onnistunut digitaalinen strategia:

  • toimii mahdollistajana organisaation kokonaisstrategialle
  • ottaa huomioon organisaation sisäiset ja ulkoiset tekijät
  • kuvaa nyky- ja tavoitetilan sekä näiden välisen kuilun
  • on toteutettavissa, eli kuvaa konkreettiset toimet sekä niihin liittyvät vastuut strategian toteuttamiseksi
  • tunnistaa keskeiset mittarit ja tunnusluvut strategian seuraamiseksi.

Kokeneet asiantuntijamme ovat valmiina tukemaan sinua saavuttamaan tavoitteesi tässä liiketoiminnan ja IT:n risteyskohdassa.