Digital strategi och planering

Digitaliseringen integrerar IT starkt i all verksamhet.

Den ständigt ökande digitaliseringen integrerar informationstekniken allt djupare i alla organisationers kärnverksamhet. Därför måste IT möjliggöra att organisationen når sina strategiska mål i en världs- och marknadssituation som ständigt utvecklas och förändras. Detta innebär inte bara att möjliggöra nya affärsmodeller och områden, utan också att effektivisera verksamheten, förbereda sig för globala risker, reagera på försämrade konjunkturer och uppnå hållbarhetsmål.

Den digitala strategin sammanför organisationens externa utmaningar och interna mål. Den tar också hänsyn till nya möjligheter som uppstår genom utvecklingen av nya tekniker och verksamhetssätt, såsom artificiell intelligens eller agila metoder. Den digitala strategin beskriver hur organisationen utnyttjar teknik på alla nivåer för att svara på ovanstående utmaningar, mål och möjligheter.

En framgångsrik digital strategi:

  • fungerar som en möjliggörare för organisationens övergripande strategi
  • tar hänsyn till organisationens interna och externa faktorer
  • beskriver nuläge och måltillstånd och klyftan mellan dem
  • är genomförbar, dvs. beskriver konkreta åtgärder och tillhörande ansvar för att genomföra strategin
  • identifierar centrala indikatorer och nyckeltal för att följa upp strategin.

Våra erfarna experter är redo att stödja dig att uppnå dina mål här i skärningspunkten mellan affärsverksamhet och IT.