Informationssäkerhet och kravenlighet

Informationssäkerhet är A och O.

Företagets förmåga att identifiera och bekämpa hot mot informationssäkerhet och dataskydd har under de senaste åren lagts till företagsledningens agenda. Inte bara hot, utan även de tekniker och processer som används för att identifiera och bekämpa dem, samt lagstiftningen kring informationssäkerhet, uppdateras ständigt. Utvecklingen av informationssäkerheten är en process som aldrig är färdig – den kräver ständig övervakning och utveckling av verksamheten.

Vi stöder din företagsledning för att säkerställa att informationssäkerhet och dataskydd beaktas på rätt sätt i företagets verksamhet. Vi hjälper er att identifiera hoten mot verksamheten och kartlägga de nuvarande förmågorna på ett oavhängigt sätt. Baserat på situationen bygger vi upp en åtgärdsplan som passar era behov och hjälper er organisation i den systematiska utvecklingen av färdigheter. Vi skapar nödvändiga processer och indikatorer för ditt företag för att säkerställa att företagsledningen är medveten om företagets kapacitet och kan sova bättre på natten.

Långsiktig hantering av företagets informationssäkerhet

När en tillräcklig mognadsgrad har uppnåtts kan vi stödja din organisationsutveckling genom riktad utbildning, deltagande i utvecklingsprojekt eller till exempel genom att organisera övningar och revisioner för att säkerställa hur exceptionella situationer hanteras i praktiken. Ny och uppdaterad lagstiftning kan också leda till förändringar.

Vår kompetens omfattar bland annat:

  • strategi
  • processer
  • handlingsplaner
  • verktygsval
  • anbudsförfaranden
  • distributionsprojekt
  • kontinuitetshantering
  • ny lagstiftning
  • interna revisioner och granskningar