Teknik- och tjänsteupphandling

Vi hjälper ditt företag att få ut det bästa av sina upphandlingsprocesser.

Att anskaffa ny teknik och nya tjänster fungerar ofta som en drivkraft för förändring i organisationen: de används för att uppnå effektivare verksamhet, utveckling eller möjliggöra nya innovationer. För att uppnå de mål som fastställts för denna förändring är det av största vikt att hantera upphandlingsprocessen för teknik eller tjänster noggrant, högklassigt och med fokus på önskat målvärde.

Viktiga förutsättningar för framgångsrik upphandling är bland annat kompetenta och erfarna upphandlingsexperter, kännedom om marknaden, utnyttjande av bästa praxis, planmässighet, fokus på det affärsmässiga värdet och engagemang i kundorganisationen. De senaste framstegen inom till exempel användningen av agila metoder, molnlösningar och artificiell intelligens utmanar också traditionell upphandlingskompetens och metoder. Inom den offentliga sektorn utgör upphandlingslagstiftningen i sin tur ramverket för upphandlingsprocesser.

En väl genomförd upphandling försnabbar nyttan för affärsverksamheten

De upphandlingsmetoder som vi tillhandahåller är utformade för att stödja våra kunder i upphandling av teknik och tjänster, förbättra kvaliteten på slutresultatet och påskynda själva upphandlingsprocessen, vilket resulterar i tidigare affärsfördelar.

Med hjälp av kompetensen hos våra erfarna upphandlingsexperter kan vi garantera bästa möjliga resultat för din upphandling.

Vår kompetens omfattar bland annat:

  • utarbetande av upphandlingsstrategier
  • beskrivning av affärsnytta
  • identifiering av potentiella partner
  • planering och genomförande av upphandling
  • utarbetande av upphandlingsdokument
  • jämförelse av offerter
  • avtalsförhandlingar
  • utarbetande av förändringsplaner
  • hantering av leverantörer.