Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus

Tietoturva on kaiken A ja O.

Yrityksen kyvykkyys tunnistaa ja torjua tietoturva- ja tietosuojauhkia on noussut viimeisten vuosien aikana yritysjohdon asialistalle. Paitsi uhkat, myös niiden tunnistamiseen ja torjumiseen käytetyt teknologiat ja prosessit sekä lainsäädäntö tietoturvan ympärillä päivittyvät jatkuvasti. Tietoturvan kehitys on prosessi, joka ei ole koskaan valmis – se vaatii jatkuvaa seurantaa ja toiminnan kehittämistä.

Olemme johtonne tukena varmistamassa, että tietoturva ja tietosuoja on otettu asianmukaisesti huomioon yrityksen toiminnassa. Autamme teitä tunnistamaan toimintoihinne kohdistuvat uhkat ja selvittämään riippumattomasti nykytilanteen kyvykkyyksistänne. Rakennamme tilanteen pohjalta tarpeisiinne sopivan toimenpidesuunnitelman ja autamme organisaatiotanne kyvykkyyksien systemaattisessa kehittämisessä. Luomme yrityksellenne tarvittavat prosessit ja mittariston, jonka avulla varmistamme, että yritysjohto on tietoinen yrityksen kyvykkyyksistä ja voi nukkua yönsä paremmin.

Pitkäjänteistä yrityksen tietoturvan hallinnointia

Riittävän kypsyystason täytyttyä voimme tukea organisaationne kehittymistä pitämällä täsmäkoulutuksia, osallistumalla kehitysprojekteihin tai esimerkiksi järjestämällä harjoituksia ja auditointeja, joilla varmistetaan poikkeustilanteissa toimiminen käytännössä. Myös uusi ja päivittyvä lainsäädäntö voi aiheuttaa muutoksia.

Osaamisemme kattaa muun muassa:

  • strategian
  • prosessit
  • toimintasuunnitelmat
  • työkalujen valinnan
  • kilpailutukset
  • käyttöönottoprojektit
  • jatkuvuudenhallinnan
  • uuden lainsäädännön
  • sisäiset tarkastukset ja auditoinnit