Kunnan talous ja toiminta uudistuksen jälkeen

Kuntien talous kokee ennennäkemättömän muutoksen, kun sote-palveluihin liittyvät nettokustannukset poistuvat ja samalla valtionosuudet, kunnallisverotuotot sekä yhteisöverotulot putoavat pysyvästi uudelle alhaisemmalle tasolle. Missään kunnassa muutoksen vaikutukset eivät ole tasapainossa ja valtionosuuksien sopeutusmekanismit loiventavat kuntaa kohtaavia taloudellisia vaikutuksia vain osin. Ratkaisevia uuden kunnan tulevalle toiminnalle on erityisesti vuosien 2021 ja 2022 lähtökohtatasot. Taloussuunnittelun haastava tehtävä on luodata kunnan talous tässä muutosaallokossa uusille turvallisille vesille.

Olemme kuntien tukena suunnittelemassa tulevaisuuden kuntaa ja autamme kuntia hahmottamaan sote-uudistuksen vaikutuksia yksittäisen kunnan talouteen, investointikykyyn sekä talouden liikkumavaraan.