• Julkinen sektori

Julkinen sektori

BDO on Suomen johtava julkishallinnon talouden ja hallinnon palveluiden asiantuntijaorganisaatio. Yli kahden vuosikymmenen kokemus ja laaja asiakaskunta takaavat julkisyhteisöjen syvällisen asiantuntemuksen. 

Tarjoamme asiantuntijapalveluita kattavasti kuntien, kuntayhtymien, ministeriöiden ja valtionhallinnon virastojen ja laitosten lisäksi korkeakouluille ja seurakunnille sekä julkisyhteisöjen omistamille yhtiöille. Julkishallinnon palveluihimme kuuluvat tilintarkastuksen lisäksi sisäinen tarkastus, riskienhallinta sekä laajat vero- ja neuvonantopalvelut. 

Julkisella sektorilla on meneillään monia muutoksia. Ajankohtaisia asioita ovat muun muassa palvelujen tuottamisen ja järjestämisen uudistus, rahoituksen varmistaminen, omistajaohjaus, johtamisjärjestelmät ja palvelujen digitalisoiminen. Tarve julkisille palveluille kasvaa samaan aikaan, kun julkisen sektorin resurssit vähenevät. Asiantuntijamme voivat auttaa talouden tasapainottamisessa sekä palveluiden järjestämisen toimintamallien uudistamisessa. Tavoitteenamme on löytää asiakkaalle sopivia kestäviä ja tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja. 

 

Tarjoamme julkishallinnon toimijoille mm. seuraavia palveluita: 

 • tilintarkastus
 • sisäinen tarkastus
 • veropalvelut
 • tietoturvallisuuden ja tietojärjestelmien tarkastus
 • EU- ja valtionaputarkastukset
 • riskienhallinta
 • talouden ja hallinnon tilauskoulutukset
 • arvioinnin ja tarkastuslautakuntien tukipalvelut
 • taloushallinnon kehittäminen
 • yhtiöittäminen ja konsernirakenteen muokkaaminen
 • talouden tasapainottaminen
 • strategiatyö ja johtaminen sekä
 • hyvinvointi-, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestäminen. 

Olemme myös valtionhallinnon puitesopimustoimittaja (Hansel DPS) seuraavilla osa-alueilla: 

 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut: IT-johtaminen ja riskienhallinta, tietohallinnon kehittäminen

 

Lue lisää valtionhallinnolle suunnatuista palveluistamme