• Den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn

BDO är Finlands ledande expertorganisation för ekonomi- och förvaltningstjänster för den offentliga förvaltningen. Över tjugo års erfarenhet och en bred kundkrets garanterar en ingående sakkunskap om offentliga organisationer. 

Vi erbjuder heltäckande experttjänster till kommuner, samkommuner, ministerier, ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen samt högskolor, församlingar och företag som ägs av offentliga samfund. Våra tjänster för den offentliga förvaltningen omfattar utöver revision även intern revision, riskhantering samt omfattande skatte- och rådgivningstjänster. 

Många reformer pågår inom den offentliga sektorn. Aktuella frågor är bland annat reformen av produktion och ordnande av tjänster, säkerställande av finansiering, ägarstyrning, ledningssystem och digitaliseringen av tjänster. Behovet av offentliga tjänster ökar samtidigt som resurserna minskar inom den offentliga sektorn. Våra experter kan hjälpa till med att balansera ekonomin samt förnya verksamhetsmodellerna för att ordna tjänster. Vårt mål är att hitta hållbara, framtidsinriktade lösningar som lämpar sig för kunden. 

 

Vi erbjuder aktörer inom den offentliga förvaltningen bl.a. följande tjänster: 

 • revision
 • intern revision
 • skattetjänster
 • revision av datasäkerhet och informationssystem
 • EU- och statsunderstödsrevisioner
 • riskhantering
 • beställda utbildningar i ekonomi och förvaltning
 • stödtjänster för utvärdering och revisionsnämnder
 • utveckling av ekonomiförvaltningen
 • bolagisering och ändring av koncernstruktur
 • balansering av ekonomin
 • strategiarbete och ledarskap samt
 • ordnande av välfärds-, social- och hälsovårdstjänster 
   

Vi är en Hansel-ramavtalsleverantör