This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut

Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kunnan suurin toimiala ja keskeinen osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat tällä hetkellä muutoksen keskellä roolien, vastuiden ja rakenteiden uudistuessa.

Uudistuksessa keskeinen asia on pohtia, millaiseksi kunnan rooli muodostuu hyvinvointi-, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palveluiden tuottajana. 

Uudistuksen myötä halutaan paitsi lisätä kuntalaisen hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja, myös tehostaa palveluketjuja ja parantaa tuottavuutta. Tavoitteena on, että palveluiden käyttäjä voi kokea voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.  

Asiantuntijamme muodostavat hyvinvointipalveluihin perehtyneen tiimin, jolla on vankkaa osaamista neuvonannosta, hyvinvointijohtamisesta sekä käytännön työstä sosiaali- ja terveyssektorilla. Asiakas on aina toimintamme keskiössä. Teemme neuvonantoa monitoimijaisena tiiminä ja konsultoimme tarvittaessa kansainvälisen organisaatiomme asiantuntijoita. 

Olemme kehittäneet muun muassa kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-, johtamis- ja palvelurakenteita sekä niitä tukevia ohjausmalleja lukuisien hankkeiden kautta. Toiminnallamme olemme pyrkineet tukemaan uudistusta, jolla edistetään terveyttä ja hyvinvointia.