BDO:n taloustiedot tilikaudella 2021: Vankkaa kasvua sekä Suomessa että kansainvälisesti

BDO:n taloustiedot tilikaudella 2021: Vankkaa kasvua sekä Suomessa että kansainvälisesti

Rakensimme kasvua myös yritysostoilla, sillä vuoden 2021 alussa ostimme uusimaalaisten tilintarkastustoimistojen Helle Partnersin liiketoiminnan sekä HelBalin osakekannan. Helle Partnersin ja HelBalin asiakkuudet ja työntekijät jatkavat osana BDO:ta. Lisäksi kuluvan tilikautemme aluksi 1. syyskuuta ostimme tilintarkastusyhteisö RSM Finland Oy:n osakekannan. RSM Finlandin yrityskaupan vaikutukset kasvuun eivät ole vielä nähtävissä tilikauden 2020–21 luvuissa. Yhdistyminen RSM Finlandin kanssa toi kummankin yhtiön asiakkaille synergiaetuja − BDO:n laaja asiantuntijaverkosto, palveluvalikoima ja toimialatuntemus toivat RSM:n asiakkaiden saataville entistä kattavammat palvelut samalla, kun asiakassuhde oman tutun asiakasvastaavan kanssa jatkuu. RSM:n asiantuntijat vahvistavat BDO:n osaamista etenkin erityistarkastusten, yritysjärjestelyjen ja veropalvelujen saralla. RSM:n yrityskaupan myötä meistä tuli Suomen johtava tilintarkastusyhteisö insolvenssitilanteita koskevissa taloushallinnon erityiskysymyksissä.

Tilikauden lopussa meillä oli töissä 267 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 236.  Henkilöstöstämme naisia on 52 % ja miehiä 48 %. Poikkeusolojen jatkuessa olemme jatkuvasti kiinnittäneet huomiota henkilöstön osaamisen kehittämisen ohella hyvinvointiin ja jaksamiseen. Olemme tukeneet henkilöstömme hyvinvointia muun muassa kannustimilla ja yhteisillä tempauksilla. Seuraamme jatkuvasti henkilöstömme tyytyväisyyttä ja työvirettä kyselyjen avulla. Säännöllisesti toteutettavien pulssikyselyjen tulokset olivat koko tilikauden ajan erinomaisella tasolla (keskiarvo 4 asteikolla 1–5). Lisäksi henkilöstö antoi erinomaista johtamispalautetta esihenkilöille sekä toimeksiantovastaaville (keskiarvo 4,33 asteikolla 1–5).

Myös BDO:n globaali kasvu jatkui

Kansainvälisen BDO:n yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 9,8 miljardiin euroon (11,8 miljardiin dollariin) 30.9.2021 päättyneellä tilikaudella. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. Kasvu on ollut tasaista maailmanlaajuisesti. Tiintarkastuspalveluiden osuus globaalista liikevaihdosta on 42 %, vero- ja neuvonantopalvelujen osuudet 21,5 % kummankin palvelualueen osalta sekä taloushallinnon ulkoistuspalvelujen osuus 15 %.

BDO palvelee asiakkaita paikallisesti kautta maailman 97 292 asiantuntijan voimin. Suomessa meillä on 17 toimipistettä, globaalisti palvelemme 1728 toimistosta käsin 167 maassa. Yhteisten työkalujen ja toimintatapojen sekä jatkuvien digitaalisten kehityshankkeiden myötä verkostomme jäsenyritykset toimivat yhdessä asiakkaidemme hyväksi saumattomammin kuin koskaan ennen. 

Lisää tietoa BDO Globalin tuloksesta ja tilikauden saavutuksista on luettavissa täällä.

Toimintamme lähtee aidosta halusta auttaa

Toimintamme ytimessä on aito halu auttaa. Virtuaalityöskentely tuli koronapandemian myötä asiakkaillemme ja henkilöstöllemme tutuksi jo edellisen tilikauden aikana, joten digitaalisten työkalujen ja muiden toimivien etätyökäytäntöjen avulla pystyimme palvelemaan asiakkaitamme häiriöittä myös etänä. Pitkään jatkuneen etätyöskentelyn myötä halusimme uudistaa työskentelymalliamme vastaamaan työelämän muuttuneita tarpeita. Elokuun 2021 alussa otimme käyttöön yhteistyössä henkilöstömme kanssa kehitetyn hybridityömallin. Hybridimallin keskiössä on sekä palvelulupauksemme tarjota asiakkaille poikkeuksellisen hyvää asiakaspalvelua että halu tarjota jokaiselle työntekijällemme juuri hänelle sopiva tapa tehdä työtä. Hybridityömallia hyödynnetään aina viranomaisten koronasuositusten rajoissa.

Olemme ylpeitä siitä, että jo valmiiksi erittäin korkealla tasolla ollut asiakastyytyväisyys lisääntyi tilikauden aikana entisestään. Asiakkaistamme 94 %* antoi meille yleisarvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Nettosuositteluindeksiksi (Net Promoter Score) saimme 75*, mikä on erinomainen tulos. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja työskentelytapojamme taataksemme, että vastaamme laadukkaasti asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Toimintamme vastuullisuus

Kiinnitämme huomiota toimintamme vaikutukseen ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtenä askeleena osana tätä työtä Suomen BDO hyväksyttiin kesäkuussa 2021 mukaan Yhdistyneiden kansakuntien UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. UN Global Compact on YK:n käynnistämä yritysvastuualoite, joka edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Omat neljä fokusaluettamme ovat terveys ja hyvinvointi, ilmastoteot, eriarvoisuuden vähentäminen sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Kasvavat globaalit riskit ja yhteiset huolenaiheet ovat johtaneet myös BDO:n kansainväliseen kestävän kehityksen liikkeen syntymiseen.  Vuoden 2021 alusta alkaen koko verkostolla on ollut yhteinen kestävän kehityksen strategia, jonka tavoitteena on edistää kestävää liiketoimintaa organisaatioissamme ja markkinoilla niin konkreettisten tekojen kuin tiedon jakamisen, kouluttamisen ja johtamisen avulla.  Olemme kansainvälisesti investoineet uusiin kykyihin, jotka työssään omistautuvat kestävän kehityksen edistämiseen sekä tukevat asiakkaitamme heidän muutosprosessissaan, kestävään tulevaisuuteen sopeutumisessa ja rakentamalla pitkän aikavälin kilpailuetua.

Koko kansainvälinen organisaatiomme on osana Net Zero Financial Service Providers Alliancea sitoutunut tukemaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

*) BDO:n asiakastyytyväisyystutkimus 06-08/2021